Ceny města Vysokého Mýta

V Šemberově divadle budou 16. března předány Ceny města Vysokého Mýta za mimořádné výsledky, výkony a počiny jednotlivců, kolektivů a spolků v roce 2022.