VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Českých bratří na pozemcích p.č. 1081/2, 4850/1 a 1094 v k.ú. a obci Vysoké Mýto

Vyvěšení: 09.05.2024, Svěšení: 27.05.2024

VV – OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Českých bratří na pozemcích p.č. 1081/2, 4850/1 a 1094 v k.ú. a obci Vysoké Mýto

Zodpovídá: Holub Jaromír