VV - oznámení o ukončení dokazování v řízení o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č. 5061 v k.ú. Vysoké Mýto, umístěním dopravní značky B 13 - 3,5 t

Vyvěšení: 10.07.2024, Svěšení: 26.07.2024

VV – Oznámení o ukončení dokazování a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

v řízení o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č. 5061 v k.ú. Vysoké Mýto

Zodpovídá: Holub Jaromír