VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemku p.č. 2774/56 v k.ú. Choceň a na silnici II/315 v ulici Pardubická v Chocni

Vyvěšení: 02.07.2024, Svěšení: 02.08.2024

VV – zveřejnění návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu

na silnici II/315 a pozemní komunikaci na pozemku p.č. 2774/56 v k.ú. a obci Choceň v ulici Pardubická

Zodpovídá: Holub Jaromír