Grafica - výstava prací žáků gymnázia

Grafica - výstava prací žáků gymnázia

výstava grafiky

Pro příznivce počítačové grafiky připravilo místní gymnázium ve spolupráci s vysokomýtskou městskou knihovnou a za finanční podpory města Vysokého Mýta a Sdružení rodičů při GVM tematicky rozmanitou výstavu oceněných prací ze tří soutěžních projektů – Otmarovo oko (16. ročník), Malování (9. ročník) a Grafika (7. ročník). Jednotícím prvkem jsou společně zpracovaná témata, ovšem za použití odlišného grafického postupu i nástroje. Fotografická soutěž pro žáky základních a středních škol Otmarovo oko zastupuje rastrovou grafiku. Letos porota vybírala vítěze z téměř 200 doručených prací. Zbývající dvě soutěže jsou založeny na grafice vektorové. Malování představuje soutěž, kdy žáci nižšího gymnázia s pomocí libovolného grafického programu zaznamenávají svou vizuální představu naplnění zadaného tématu. Soutěž Grafica nám pak umožňuje seznámit se s někdy i kulturně odlišným nahlížením na příslušné téma ze strany zahraničních tvůrců. Jedná se totiž o mezinárodní klání ve vektorové grafice, kterého se účastní žáci ze základních a středních škol z měst, s nimiž udržuje partnerské vztahy Vysoké Mýto. Letos jsme obdrželi práce ze Slovenska a z Bulharska. Ústředním tématem letošního ročníku se staly Detaily. Soutěžící je měli podle zadaných stejnojmenných kategorií (Živá příroda, Neživá příroda, Stroje) zachycovat v živé přírodě, neživé přírodě a na strojích. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit ve vestibulu vysokomýtské knihovny, kde bude jako součást zářijových Městských slavností instalována výstava oceněných prací výše zmíněných soutěží. Těšíme se na vaši návštěvu.

Místo konání

Městská knihovna Vysoké Mýto (Litomyšlská 70, Vysoké Mýto) mapa

Datum a čas konání

08.09.2023 – 31.10.2023

Organizátor

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.