Ověřování informací hrou

Ověřování informací hrou

přednáška

Workshop má délku maximálně 120 minut (včetně pauzy). Má za cíl pomoci účastníkům a účastnicím lépe se orientovat v informacích, vyhnout se dezinformacím a získat kvalitní podklady pro rozhodování (nejen) před volbami. Workshop se skládá ze dvou částí. První tvoří herní aktivita, kde senioři pracují v malých týmech a prakticky zkoušejí ověřovat informace v textech. Pracují na třech úkolech ve formě pracovních listů. Úkoly je provází společný příběh – cesta na dovolenou do Chorvatska, která se různými způsoby komplikuje. Vyřešením všech tří úkolů pomyslně úspěšně dorazí na vysněnou dovolenou. Ve druhé části workshopu následuje debata, reflektující témata z první herní části. Jde o klíčovou součást workshopu, ve které ukazujeme na příkladech, jak lze znalosti a schopnosti získané v úvodní herní části uplatnit v každodenní mediální praxi. Zároveň počítáme s prostorem pro diskuzi, kdy senioři mezi sebou mohou sdílet své zkušenosti s médii. V této části pracujeme s metodikou pěti klíčových otázek a učíme se ji aplikovat na konkrétních příkladech článků. Články se týkají zejména témat souvisejících s volbami do EU a EU samotnou.

Bonusová přednáška.

Místo konání

Městský klub Vysoké Mýto (Litomyšlská 71/IV, Vysoké Mýto) mapa

Datum a čas konání

22.04.2024 16:00

Vstupné

Bezplatný vstup

Organizátor

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.