Územní studie Domoradice – lokalita Z.65

Územní studie Domoradice – lokalita Z.65

Dne 27. 7. 2015 schválil pořizovatel (Odborstavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.