Pečovatelská služba

Druh poskytované sociální služby: Pečovatelská služba

Poskytující organizace: Město Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb

Místní působnost: Vysoké Mýto a místní části

Sídlo odboru: Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

Posláním organizace je zajištění důstojného stáří obyvatelům města Vysokého Mýta a místních částí, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby, a umožnit jim tak zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Provozní doba:

pondělí 6.30-16.00
úterý6.30-16.00
středa6.30-16.00
čtvrtek6.30-16.00
pátek6.30-16.00

Vysoké Mýto leží na silnici I. třídy 35 cca 37 km od krajského města Pardubice ve směru na Litomyšl, Svitavy a Brno.

K objektu DPS Litomyšlská 50, kde sídlí odbor sociálních služeb MěÚ Vysoké Mýto, se dostanete po silnici č. 35, při vjezdu do Vysokého Mýta od Pardubic je to ulice Hradecká, dále Husova. Na druhé světelné křižovatce odbočujete vlevo po P. Velikého, po 100 m odbočujete vpravo po ulici Litomyšlská. Po 100m již vidíte po levé straně objekt DPS Litomyšlská. Vchod pro veřejnost na odbor sociálních služeb je přístupný z parkoviště, je umístěn uprostřed spojovacího krčku. U vchodu je  zvonek, na který je nutné zazvonit a vyčkat příchodu personálu.

Odbor sociálních služeb zajišťuje poskytování sociálních služeb v terénu a dále v těchto budovách (Domech s pečovatelskou službou):

Dům s pečovatelskou službou, Litomyšlská 50

Dům s pečovatelskou službou, Javornického 432

Dům s pečovatelskou službou, Komenského 124

Vedoucí odboru, sociální pracovník: Ing. Iveta Fajglová

Tel: 465 424 306, 777 755 276

e-mail: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz