Krátce z radnice

15.04.2024 Na setkání s obyvateli Domoradic, Knířova, Lhůty, Svařeně, Brtče a Vanic vedení města probralo rozvoj a údržbu těchto místních částí.
20.03.2024 Ve Vysokém Mýtě jednal výkonný výbor svazku obcí Královská věnná města o společné propagaci.
10.03.2024 Vyvěšením vlajky Tibetu na radnici se město Vysoké Mýto zapojilo do kampaně proti porušování lidských práv.
28.02.2024 Rada města schválila poskytnutí program. dotací v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny, životního prostředí a sportu na rok 2024.
14.02.2024 Rada města schválila poskytnutí programových dotací v oblasti školství, kultury a spolupráce s partnerskými městy v roce 2024.
31.01.2024 Ve Vysokém Mýtě se sešla krajská sekce Sdružení historických sídel ČMS, jednala o Památce roku 2024.
17.01.2024 Město zveřejnilo záměr prodat pozemky za pivovarem pro výstavbu 3 bytových domů pro družstevní bydlení.
15.01.2024 Město připravuje projektovou dokumentaci na přístavbu základní umělecké školy.
04.01.2024 Město získalo dotaci ve výši 2,7 mil. korun na vybudování 3 fotovoltaických elektráren.
18.12.2023 Zástupci města a osadních výboru diskutovali o omezení dopravy do místních částí při stavbě dálnice D35.
21.11.2023 Starostové obcí správního obvodu Vysoké Mýto na setkání na radnice probrali záležitosti z oblasti státní správy i novinky z městského úřadu.
14.11.2023 Na tradičním setkání na radnici si kronikáři vyměnili zkušenosti z vedení kronik.
27.10.2023 Starosta Jiraský diskutoval se senátorem Fialou o dopadech "úsporného balíčku" na příjmy měst a obcí a o městských investičních akcích.
25.10.2023 Revitalizované území bývalých kasáren získalo ocenění v soutěžích Park roku 2023 a Stavba roku v Pardubickém kraji 2023.
12.10.2023 Seniorům v domě s pečovatelskou službou se představila Oblastní charita Nové Hrady jako nový poskytovatel pečovatelské služby.
27.09.2023 Město požádalo o dotaci na tři fotovoltaické elektrárny na městské budovy.
15.09.2023 Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2024-2033.
07.09.2023 Území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě autorů Barbory Srpkové a Martina Lukáče soutěží o titul Park roku 2023.
05.09.2023 Revitalizované území bývalých kasáren navštívila porota soutěže Stavba roku 2023 Pardubického kraje.
04.09.2023 Na úvodním setkání s ředitelkami škol a školských zařízení se řešily záležitosti nového školního roku i příprava rozpočtu.
11.08.2023 Letošní opravou fasády se dokončí rekonstrukce Šemberova divadla.
11.08.2023 Ve vile Marie v Komenského ulici 199 probíhá sanace krovu.
22.06.2023 Vedení města jednalo s personálními agenturami na téma nakládání s odpady a pořádek ve městě.
19.06.2023 Náměstek hejtmana Línek se ve Vysokém Mýtě seznámil s obnovou památek a parků.
06.06.2023 Starosta František Jiraský jednal s hejtmanem Martinem Netolickým o spolupráci města a kraje a o přípravě technického muzea.
05.06.2023 Zástupci města se o víkendu zúčastnili kulturních slavností v partnerských městech Ozorków a Spišská Belá.
05.06.2023 Valná hromada Českomoravského pomezí schválila výroční zprávu za rok 2022. Zástupci měst diskutovali o další činnost.
23.05.2023 Zástupci města a technických služeb provedli analýzu odpadů v směsné nádobě u jednoho bytového domu, 2/3 odpadů se dalo ještě vytřídit.
22.05.2023 Dva smírčí kříže vyzvednuté ze země před stavbou dálnice byly ošetřeny restaurátorem. K vidění budou 2. 6. v kostele Nejsvětější Trojice.
03.05.2023 Předali jsme staveniště zhotoviteli stavby nové smuteční síně. Dokončena bude na podzim příštího roku.
24.04.2023 Město podpořilo senior dopravu ve Vysokém Mýtě, kterou provozuje OO ČČK Ústí nad Orlicí, dotací ve výši 350 000 korun.
19.04.2023 Vysoké Mýto získalo titul Historické město roku 2022 za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.
14.04.2023 Město Vysoké Mýto rozdělilo dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2023 ve výši 1 240 000 korun třem památkám.
04.04.2023 Na setkání s obyvateli Domoradic, Knířova, Lhůty, Svařeně, Brtče a Vanic vedení města probralo rozvoj a údržbu těchto místních částí.
30.03.2023 Rada města rozhodla o výběru dodavatele na stavbu nové smuteční síně. Demolice té stávající začne v květnu.
21.03.2023 Ve spolupráci s MAS Vysokomýtsko proběhl workshop pro školy k interpretaci mapy vzdělávacího (ne)úspěchu území ORP Vysoké Mýto.
17.03.2023 V Šemberově divadle byly předány Ceny města za rok 2022 - dvě za kulturu, dvě za sport, dvě studentům roku, jednu Cenu Přemysla Otakara II.
03.03.2023 Výkonný výbor Královských věnných měst ve Vysokém Mýtě jednal o účasti na veletrzích, o připravovaných společných materiálech a soutěžích.
23.02.2023 V rámci přípravy obyvatel k obraně státu proběhl na radnici seminář pro pedagogy o sebeobraně a o činnosti kraj. vojenského velitelství.
13.02.2023 Starostové Vysokého Mýta a Chocně jednali o rozšíření a označení regionálních kolostezek k vysokomýtským trailovým tratím na Vinicích.
09.02.2023 Město podá žádost o dotaci MV ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 na projekt Asistenti prevence kriminality.
03.02.2023 Vysoké Mýto postoupilo do celostátního kola soutěže Historické město roku. Do celostátního kola Památka roku postoupila také Pražská brána.
30.01.2023 Představitelé města jednali se zástupci policie o dopravní situaci ve městě a okolních obcích po otevření dálnice do Ostrova.
25.01.2023 Vysokému Mýtu byla schválena dotace ministerstva průmyslu a obchodu 2,3 milionu korun na 4. etapu revitalizace veřejného osvětlení.
24.01.2023 Město Vysoké Mýto přihlásilo opravenou Pražskou bránu do soutěže Památka roku.
24.01.2023 Správa a údržba silnic a zástupci Pardubického kraje představili projekt napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ.
17.01.2023 Vedení města s radními Pardubického kraje Kozlem a Šotolou diskutovalo o spolupráci města a kraje v oblasti školství a sociálních věcí.
05.01.2023 Rada města poděkovala vysokomýtským sportovcům za jejich vynikající výsledky v roce 2022.
22.12.2022 Valná hromada mikroregionu Vysokomýtsko zhodnotila činnost svazku obcí v roce 2022 a probíhající projekt.
09.12.2022 V M-klubu se konala tradiční beseda se seniory. Místostarosta Jan Lipavský na ní informoval o činnosti města a o stavebních akcích.
02.12.2022 Na setkání se starosty okolních obcí se řešila bezpečnost, stavba dálnice, agenda řidičských průkazů a další informace pro nové zastupitele.
01.12.2022 Na radnici se uskutečnilo setkání vedení města se zástupci osadních výborů místních částí. Probrali společně jejich podněty a požadavky.
11.11.2022 Rada města zřídila jako svoje poradní orgány 11 komisí a jmenovala jejich členy, předsedy a zapisovatele.
10.11.2022 ŘSD informovalo o postupu přípravy dálnice u Vysokého Mýta. Archeologický průzkum v trase dálnice kolem města by měl začít na jaře.
31.10.2022 Probíhají přípravy rozpočtu města včetně městských organizací na rok 2023. Zastupitelstvu by měl být předložen na jeho prosincovém zasedání.
19.10.2022 Starosta František Jiraský zahájil ve stavební škole ve Vysokém Mýtě TECHNOhrátky pro žáky základních škol.
23.09.2022 Vysoké Mýto obdrželo za třídění odpadu již po osmé v řadě nejvyšší ocenění Odpadový Oskar Pardubického kraje v kategorii nad 5000 obyvatel.
11.08.2022 Veřejnost si bude moci 9. 9. odpoledne prohlédnout nové učebny v půdní vestavbě ZUŠ a zrekonstruovaný hospodářský pavilon v MŠ Slunečná.
11.08.2022 Město plánuje s pomocí dotace pořídit novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH Vysoké Mýto.
21.07.2022 Město přijalo dotaci z Programu prevence kriminality na realizaci projektu Vysoké Mýto - Asistenti prevence kriminality.
14.07.2022 Ministerstvo dopravy uskutečnilo na radnici veřejné projednání dálnice D35 úseku Vysoké Mýto - Džbánov v rámci stavebního řízení.
15.06.2022 Rada schválila přijetí dotace 400 tisíc korun z Pardubického kraje na opravu velké věže Pražské brány.
15.06.2022 ZŠ Jiráskova obdrží dar 30 tisíc korun od Nadace rozvoje občanské společnosti (TESCO) na zakoupení prolézačky na školní zahradu.
20.05.2022 V rámci Čermákova Vysokého Mýta v sobotu 21. 5. se na náměstí uskuteční májový kujebácký jarmark.
12.05.2022 Pracovní skupina pro přípravu nového strategického plánu města Vysokého Mýta se 9. května sešla nad tvorbou SWOT analýzy.
21.04.2022 Uskutečnilo se úvodní setkání týmu pro přípravu strategického plánu Vysokého Mýta. Tým se bude podílet na jeho analytické a návrhové části.
12.04.2022 V úterý 12. dubna bude odborná arboristická firma kácet v ulici U Potoka stromy napadené lýkožroutem.
11.04.2022 Vedení města a ředitel KVV Pardubice plk. Petr Holý uzavřeli spolupráci při plnění úkolů na úseku obrany ČR v Pardubickém kraji.
24.03.2022 V Městské knihovně se rozběhl bezplatný kurz komunikace v češtině pro cizince. Hned první den přišlo 26 kurzistů.
08.03.2022 Rada města schválila poskytnutí program. dotací do 50 tisíc korun do oblasti sociální, sportu, školství a spolupráce s partner. městy.
08.03.2022 Rada města schválila na podporu Ukrajině finanční dary ČČK, Charitě ČR, Člověku v tísni, Post Bellum a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
21.01.2022 Rada města schválila časový plán opatření Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ Vysoké Mýto.
18.01.2022 Technické služby skácí suché lísky v ul. Jiráskova, nemocné břízy na Masarykově nám. a nálety v Jungm. sadech a nahradí je novou výsadbou.
30.11.2021 "Rada města schválila dotační program města „Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2022""."
25.10.2021 Město poskytne dotaci 38 tisíc korun TJ Sokol Vysoké Mýto na zrestaurování čtyř dekoračních prvků na průčelí fasády sokolovny.
20.10.2021 Na programu setkání starostů ORP Vysoké Mýto byla příprava plánu sociálních služeb, D35, povodňové plány a aktuální informace z úřadu.
30.09.2021 Choceň se stane novým členem Mikroregionu Vysokomýtsko, schválilo to na svém zářijovém zasedání Zastupitelstvo města Chocně.
30.09.2021 Ve Vysokém Mýtě se uskutečnilo jednání radních Chocně a Vysokého Mýta. Společně probrali témata, která se týkají činnosti samospráv.
30.09.2021 Město podpoří peněžním darem 150 tisíc korun rekonstrukci odsávání výfukových zplodin v garážích požární stanice ve Vysokém Mýtě.
31.08.2021 Město připravuje regeneraci části sídliště Družba mezi ulicemi Odbojářská, Lidická, Prokopa Velikého a Gen. Svatoně.
31.08.2021 Obvyklá ochranná deratizace na území města Vysokého Mýta bude probíhat ve dnech 13. 9.–22. 11.
30.08.2021 Město získalo dotaci ve výši 8,7 milionů korun z programu OPŽP velká Dešťovka na druhou etapu revitalizace území bývalých kasáren.
21.07.2021 Rada města schválila poskytnutí finančních darů na pomoc obcím postiženým ničivým tornádem.
21.07.2021 Do hradeb v Jungmannových sadech budou vsazeny dvě pamětní desky k 150. výročí od založení městského muzea a hasičského spolku ve městě.
12.07.2021 Pardubický kraj podpořil dvěstěpadesátitisícovou dotací vybudování 3. etapy městských trailů.
15.06.2021 Město přijalo dotaci od Ministerstva vnitra na dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto ve výši 450 tisíc korun.
25.05.2021 Město obdrželo stotisícovou odměnu od Pardubického kraje za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020.
12.05.2021 Vysoké Mýto podpořilo tradiční akci CYKLO GLACENSIS 2021, která se pojede 21. 5. Cíl jízdy je v obcích na hranicích s Polskem.
12.05.2021 Město bude od 17.května do 30. června opravovat most na Sárovec.
16.04.2021 Město zase podpoří koncert Pardubického jara v kostele sv. Vavřince. Letos se bude konat on-line a vystoupí na něm soubor Czech Brass.
16.04.2021 Ředitel krajského HZS Černohorský se starostou zhodnotili spolupráci a probrali chystanou úpravu zázemí hasičů ve stanici ve Vysokém Mýtě.
10.03.2021 S pomocí dotace z OP Životní prostředí město pořídí plán územního systému ekologické stability v ORP Vysoké Mýto.
10.03.2021 Město podalo žádost o dotaci Pardubického kraje na přírodní okruh naučné stezky směrem na Vinice a k rybníku Chobot.
25.02.2021 Zastupitelstvo města udělilo Ceny města za rok 2020 a Cenu Přemysla Otakara II. Předány budou, až to epidemiologická situace dovolí.
11.02.2021 Na pravidelné koordinační schůzce se starosta, místostarosta a ředitel firmy Iveco vzájemně informovali o situaci ve města a v Ivecu.
03.02.2021 Regionální rozvojová agentura natáčela ve Vysokém Mýtě video o systému nakládání s odpady.
27.01.2021 Připravujeme revitalizaci Havlíčkových sadů. Uskutečnit by se měla v příštím roce.
27.01.2021 Město vybralo dodavatele na první etapu revitalizace území bývalých kasáren. S úpravami by mělo začít od března.
07.12.2020 Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na rekonstrukci kotelny v M-klubu.
07.12.2020 Město vyhlásilo programy podpory pro neziskové aktivity v roce 2021. Žádosti bude možné podávat od 4. 1. do 29. 1.
09.11.2020 Byly dokončeny restaurátorské práce na pískovcovém soklu Litomyšlské brány.
02.11.2020 Rada města schválila operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období 2020-2021.
02.11.2020 Byla provedena modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden kamerový bod na náměstí Přemysla Otakara II.
29.09.2020 V lokalitě za bývalým pivovarem město nabízí k prodeji posledních devět pozemků na stavbu rodinných domů.
29.09.2020 Město podpořilo letošní provozní činnost MAS Litomyšlsko o. p. s. dotací ve výši 61.440 Kč.
02.09.2020 Královská věnná města plánují na příští rok mimo jiné další propagaci cyklovýletů.
26.08.2020 Na radnici se uskutečnila informační schůzka s osadními výbory vysokomýtských místních částí k připravě strategického plánu.
26.08.2020 Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí 1.581.000 korun na odpadové nádoby do vysokomýtských domácností.
26.08.2020 Město připravuje na příští rok opravu mostu přes Loučnou u mlýna Sárovec.
28.07.2020 Na obnovu střechy malé věže Litomyšlské brány město získalo stopadesáti tisícovou krajskou dotaci a 312 tisíc Kč z Programu regenerace.
28.07.2020 Město obdrží dotaci ve výši 1 680 tisíc korun na 2. etapu technické infrastruktury pro stavbu rodinných domů v lokalitě za pivovarem.
28.07.2020 Rada města schválila záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje areál nemocnice v ulici Vraclavská.
23.06.2020 Zastupitelstvo města schválilo zřízení osadního výboru Vanice.
16.06.2020 Bezpečnostní rada města Vysokého Mýta na svém jednání shrnula realizovaná opatření při koronakrizi.
04.06.2020 Ve městě pokračuje sběr použitých olejů. Ty se vkládají do sběrných nádob pouze v plastových, dobře uzavřených lahvích.
04.06.2020 Město vybralo dodavatele nových divadelních křesel do Šemberova divadla. Do pohodlných polstrovaných křesel návštěvníci usednou v říjnu.
18.05.2020 Od 18. 5. lze na městském úřadu opět platit poplatky v hotovosti nebo platební kartou.
13.05.2020 Město poskytne dvacetitisícový finanční dar Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska na nákup izolátoru nukleových kyselin.
12.05.2020 Město provedlo renovaci palubovky v městské sportovní hale. Upravený povrch zlepší nejen podmínky pro halové sporty, ale i její údržbu.
14.04.2020 Stavební úřad vydal územní rozhodnutí na dálnici D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto. Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci.
20.03.2020 Péči o děti rodičů, kteří v současné době zajišťují nezbytné služby důležité pro chod společnosti, poskytuje MŠ Slunečná.
19.03.2020 Zahájili jsme revitalizaci parku v areálu nemocnice v Hradecké ulici kolem nové budovy stanice záchranné služby.
05.03.2020 Na pracovním setkání v Chrudimi představitelů obcí s rozšířenou působností diskutovali o aktuálních otázkách veřejné správy.
25.02.2020 Zastupitelé navštívili společnost Iveco, kde je generální ředitel Jiří Vaněk informoval o úspěších a dění ve firmě.
20.02.2020 Město uvažuje o opravě palubovky ve sportovní hale, proto si vedení města a L. Dejdar prohlédli opravenou podlahu v hale v Chrudimi.
20.02.2020 Vedení města se v Pardubicích zúčastnilo semináře Ministerstva pro místní rozvoj k připravované změně stavebního zákona.
20.02.2020 Na první schůzce k přípravě dokumentace pro stavební řízení D35 Vysoké Mýto - Džbánov se hovořilo také o arch. ztvárnění mostu do Knířova.
13.02.2020 Městský úřad vydal územní rozhodnutí na dálnici D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.
30.01.2020 U příležitosti 100. výročí založení Československého Červeného kříže obdrželo město Vysoké Mýto poděkování za podporu Senior dopravy.
30.01.2020 Člen komise pro obnovu památek z Programu záchrany architektonického dědictví R. Martínek se seznámil s obnovou kostela sv. Vavřince.
30.01.2020 Rada města schválila podání žádosti o dotaci Pardubického kraje na obnovu střešní krytiny malé věže Litomyšlské brány.
24.01.2020 Starosta Jiraský se zúčastnil setkání rady Pardubického kraje se starosty měst. Tématem bylo zdravotnictví, železniční doprava apod.
14.01.2020 Plánujeme obnovu veřejného prostoru bývalé návsi ve Vysokém Mýtě - Lipová.
31.12.2019 Zastupitelstvo města vydalo vyhlášku o nočním klidu platnou od 31. 12. 2019.
21.12.2019 Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023.
17.12.2019 Občané Vysokého Mýta zaplatí v příštím roce stejnou výši poplatku za psa jako dosud.
29.11.2019 Radní Vysokého Mýta a Chocně na společném setkání diskutovali o budoucím přivaděči k D35 a o případné vzájemné propagaci akcí.
27.11.2019 Po dokončené opravě vodovodního řadu v Žižkově ulici provedou Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto v následujících dnech úpravy po výkopu.
21.11.2019 Ceny za parkovné a parkovací známky zůstávají ve Vysokém Mýtě v příštím roce beze změny.
21.11.2019 Rada města schválila podání žádosti o dotaci Pardubického kraje na opravu dětského dopravního hřiště v MŠ Slunečná.
07.11.2019 Zástupci města probrali s obyvateli Knířova, Lhůty, Brtče, Domoradic a Svařeně případné úpravy veřejných prostranství a komunikací.
06.11.2019 Ve Speciální základní škole jednali představitelé města s krajským radním Bernáškem o opravách školní budovy, která je v majetku města.
06.11.2019 Vedení města se představil Petr Peňáz, nový farář Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě.
29.10.2019 Dokončili jsme instalaci systému monitorování jízdy na červenou na silnici I/35 na průtahu městem.
29.10.2019 Město dokončuje parkoviště v bývalém areálu technických služeb s vjezdem z ulice Slunečná.
22.10.2019 Město poskytne regionálnímu muzeu 45 tisíc korun na renovaci unikátního lůžkového přívěsu Karosa LP 30 z roku 1967.
08.10.2019 Byl zpracován Střednědobý plán sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021 a Katalog sociálních a souvisejících služeb.
08.10.2019 Hodnotící komise posoudila pět soutěžních návrhů na novou smuteční síň. S doporučením komise se nejprve seznámí rada města.
30.09.2019 V rámci územního řízení se na radnici konalo veřejné projednání dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov.
24.09.2019 Ceny města Vysokého Mýta za rok 2019 budou udíleny podle nového statutu, který schválilo zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání.
23.09.2019 Místostarosta s tajemníkem se v Chrudimi zúčastnili prezentace studie typového nízkonákladového zimního stadionu s curlingovou dráhou.
11.09.2019 Město uzavřelo smlouvu se zhotovitelem na revitalizaci Masarykových sadů. Práce budou zahájeny v nejbližších dnech.
11.09.2019 Vysokomýtští dobrovolní hasiči se umístili na 4. místě v krajské soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů.
05.09.2019 Rada města se seznámila s návrhem vnitřního okruhu naučné stezky Vysokým Mýtem.
23.08.2019 V rámci územního řízení se na radnici konalo veřejné projednání dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto.
23.08.2019 Na radnici se uskutečnilo jednání s ředitelkami a ředitelem vysokomýtských škol a školských zařízení o přípravě rozpočtu a dalších věcech.
15.08.2019 Stavbou lešení byla 13. 8. zahájena obnova břidlicové střechy velké věže Litomyšlské brány. Dokončena bude do 31. října.
15.08.2019 V rámci zkušebního provozu světelné signalizace na křižovatkách a přechodech byly upraveny intervaly semaforů jednotlivých směrů.
15.08.2019 Technické služby dokončily opravu chodníku v Husově ulici podél silnice I/35 v úseku od Mýtnice po ulici Českých bratří.
17.07.2019 Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu. Doba trvání některých letních akcí přesáhne 22. hodinu.
17.07.2019 Město přijalo krajskou dotaci na repliky oken v ZUŠ a na restaurování ocelové stříšky a kamenného soklu Vily Marie.
16.07.2019 Radnici, informační centrum D35 a Muzeum českého karosářství navštívili členové Klubu seniorů v dopravě Pardubického kraje.
16.07.2019 Během prázdnin město vymění okna v podnikatelské škole a ve Speciální základní škole a praktické škole osvětlení a podlahovou krytinu.
12.07.2019 Představitelé Vysokého Mýta a Litomyšle spolu s hejtmanem jednali se zástupci ministerstev životní prostředí a zemědělství o ochraně vrtů.
12.07.2019 Starosta města a ředitel pardubického ŘSD probrali rekonstrukci silnice I/35 na průtahu městem, stav přípravy D35 a křižovatku u Zámrsku.
09.07.2019 Rada města schválila výběr dodavatele, který v srpnu dokončí digitalizaci kina v Šemberově divadle.
09.07.2019 Zástupci Školy Svítání jednali se starostou o možnosti vystoupení muzikoterapeutického souboru Svítání MLIMA JUA na městských akcích.
26.06.2019 Na základě výsledku konkursního řízení rada města jmenovala Janu Vavřinovou do funkce ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického.
20.06.2019 Valná hromada Mikroregionu Vysokomýtsko projednala přijetí nových členských obcí a schválila hospodaření Mikroregionu v roce 2018.
17.06.2019 Zastupitelstvo města schválilo výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2018 a vyúčtování dotací městem přijatých a poskytnutých.
17.06.2019 Zastupitelstvo města vydalo Regulační plán městské památkové zóny. Ten stanovuje podmínky a zásady pro další správní rozhodování.
04.06.2019 Místostarosta Krejza se zúčastnil zasedání nejvyššího orgánu MAS Litomyšlsko, který jednal o hospodaření, výroční zprávě i o dotacích.
04.06.2019 Na radnici se konalo jednání se správci inženýrských sítí o koordinaci plánovaných rekonstrukcí sítí - plynovodu, el. sítě, kanalizace apod.
21.05.2019 "Českomoravské pomezí a Svídnicko-javorské knížectví budou realizovat společný česko-polský projekt ""Propojujeme regiony památek UNESCO"". "
21.05.2019 Za účasti zástupců města se konala valná hromada Českomoravského pomezí. Schválila loňské hospodaření a jednala o česko-polském projektu.
09.05.2019 Na trailových tratích na Vinicích se 15. 5. uskuteční 3. ročník cyklistických závodů žáků vysokomýtských základních škol.
25.04.2019 Představitelé města spolu se starostou Litomyšle jednali s hejtmanem Netolickým o ochraně podzemních vod a monitorovacích vrtů v regionu.
24.04.2019 Souběžně s úpravami křižovatek a přechodů na průtahu městem probíhá u semaforů montáž zařízení pro monitorování jízdy na červenou.
09.04.2019 Na vysokomýtské stanici HZS Pardubického kraje proběhlo školení starostů obcí vysokomýtského regionu k problematice krizového řízení.
08.04.2019 Na radnici se konalo setkání kronikářů vysokomýtského regionu. Problematiku kronik představil ředitel Okresního archivu Ústí nad O.
01.04.2019 Rada města potvrdila Editu Lipavskou ve funkci ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto na další šestileté období.
28.03.2019 Město pořídí dopravní automobil pro dobrovolné hasiče ve Lhůtě. Ze 3/4 na něj přispějí Generální ředitelství HZS a Pardubický kraj.
28.03.2019 Místostarosta Krejza zastupuje město na sněmu Sdružení historických sídel (SHSČMS)v Třeboni. Sněm řeší koncepci na období 2019-2022.
18.03.2019 Zástupci města a kraje jednali o harmonogramu výstavby nové stanice Zdravotnické záchranné služby v areálu vysokomýtské nemocnice.
11.03.2019 Město Vysoké Mýto požádalo Pardubický kraj o dotaci na opravu dětského dopravního hřiště v Mateřské škole Slunečná.
27.02.2019 "Vysoké Mýto se 10. 3. vyvěšením tibetské vlajky zapojí do kampaně ""Vlajka pro Tibet"" na protest proti porušování lidských práv v Tibetu. "
27.02.2019 Město podalo žádost o dotaci Ministerstva kultury na II. etapu repase oken v Základní umělecké škole.
14.02.2019 Starosta Jiraský a ředitel plk. Holý projednali spolupráci a součinnost mezi městem a Krajským vojenským velitelstvím Pardubice.
12.02.2019 Poslanec Martin Kolovratník a starosta města František Jiraský jednali o současné situaci stavby dálnice D35 a přivaděče na Žamberk.
05.02.2019 Město podalo na MMR žádost o dotaci na vybudování technické infrastruktury pro II. etapu bytové výstavby v lokalitě za pivovarem.
31.01.2019 Na městském webu, v rubrice Městský úřad jsme mezi strategickými dokumenty zveřejnili Bezpečnostní analýzu města na rok 2019.
18.01.2019 Zahájili jsme přípravné práce k revitalizaci parku Otmara Vaňorného. Revitalizace začne v jarních měsících.
09.01.2019 Město plánuje revitalizaci naučných stezek ve Vysokém Mýtě a okolí.
09.01.2019 Architekti Srpková a Lukáč zpracují projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení revitalizace území bývalých kasáren.
27.12.2018 Rada města schválila návrh na přijetí 2 obrazů od J. Kláta a souboru obrazů, skicářů a dokumentace I. Bednáře do sbírek Městské galerie.
19.12.2018 Ředitel Naděje Milan Nádvorník převzal sociální automobil, který bude ve Vysokém Mýtě sloužit pro potřeby klientů Domu pokojného stáří.
19.12.2018 Občané v soutěži Nový mobil odevzdali k recyklaci 161 ks vysloužilých telefonů. 10 vylosovaných výherců si dnes odpoledne převezme ceny.
14.12.2018 Na tiskové konferenci jsme informovali o schváleném rozpočtu města na rok 2019, investicích zařazených na příští rok i zřízení Kujebazaru.
13.12.2018 Zastupitelstvo schválilo darování pozemků Pardubickému kraji v budoucnu zastavěných výjezdovou stanicí Zdravotnické záchranné služby.
05.12.2018 Město požádalo MAS Litomyšlsko o dotaci na nový automobil pro potřeby sociálních služeb.
04.12.2018 Zpracovatelé představili občanům návrh koncepční studie území sídliště U Potoka. Týká se dopravy, zeleně, potoka i veřejného prostoru.
30.11.2018 Za účasti zástupců města Vysokého Mýta proběhla valná hromada Královských věnných měst, která projednala rozpočet a plán na příští rok.
22.11.2018 Restaurátoři dokončili restaurování secesní výzdoby průčelí Vily Marie v Komenského ulici. Po odstranění lešení se dům zaskví v plné kráse.
21.11.2018 Rada města schválila vyhlášení programů finanční podpory města Vysokého Mýta pro neziskové aktivity v roce 2019.
14.11.2018 Výjezdy zástupců města a Technických služeb na místní části pokračují dnes ve Svařeni a Domoradicích. Tématy budou opět opravy a údržba.
12.11.2018 Na setkání s občany místních částí Knířov, Lhůta a Brteč budeme dnes řešit opravy a údržbu veřejných prostranství.
08.11.2018 Bývalý městský architekt Milan Košař obdržel cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství.
08.11.2018 Starosta přijal děti z MŠ Pod Smrkem, které se v rámci poznávacího projektu zajímají o město a jeho obyvatele.
30.10.2018 Technické služby opravují nástupní ostrůvky na autobusovém nádraží.
25.10.2018 Tématy tiskové konference byly mimo jiné změna městského architekta, vzácný archeologický nález a muzikál Tři mušketýři.
18.10.2018 Starosta města převzal na galavečeru ve Východočeském divadle Cenu Grácií za nefinanční podporu Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ.
17.10.2018 Probíhají přípravy rozpočtu města včetně městských organizací na rok 2019. Zastupitelstvu bude předložen na jeho prosincovém zasedání.
16.10.2018 Městský úřad pořádá pro žáky 6. tříd základních škol dvoudenní Go kurzy zaměřené na zlepšení vztahů mezi žáky a týmovou práci.
16.10.2018 V Husově ulici město zahájilo rekonstrukci hřiště pro míčové sporty. Zrekonstruováno bude do konce listopadu.
02.10.2018 Centrální kříž se po nezbytné opravě vrátil na svoje původní místo na vysokomýtském hřbitově.
02.10.2018 Rada města schválila podání žádosti o dotaci na 2. etapu revitalizace veřejného osvětlení v další části města.
02.10.2018 Město podpořilo vystoupení Litomyšlského symfonického orchestru a pěveckých sborů Otakar a Bendl ve Spišské Belé a v Levoči.
21.09.2018 Město nabízí k prodeji tři parcely pro stavbu rodinných domů v lokalitě za pivovarem. Více informací je uvedeno na úřední desce úřadu.
12.09.2018 V rámci probíhajícího územního řízení se na radnici uskutečnilo veřejné projednání dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto.
06.09.2018 Do Šemberova divadla město zakoupilo novou oponu. Tu původní využijí v M-klubu.
06.09.2018 Konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu bude po architektu Košařovi vykonávat architekt Jakub Chobotský.
31.08.2018 Starosta Jiraský jednal s náměstkem hejtmana Kortyšem o revitalizaci Vraclavské ulice. Dalším tématem byla příprava dálničního přivaděče.
27.08.2018 V místní části Svařeň postavíme pomník obyvatelům této obce padlým v I. světové válce.
27.08.2018 Město zadalo zpracovat vyhledávací studii pro stavbu parkovacího domu v blízkosti centra.
13.08.2018 Na městských slavnostech Dny Ozorkowa Vysoké Mýto reprezentovali zastupitel Roman Baťa, tajemník Jan Vlček a kapela Neasi.
07.08.2018 Rada města schválila přijetí dotace Pardubického kraje na 2. etapu stavebně historického průzkumu městského opevnění.
06.08.2018 Ze hřbitova odvezli zaměstnanci Technických služeb hlavní kříž. Po nezbytné opravě ho vrátí zpět na původní místo.
31.07.2018 Podle návrhu Lukáše Štefla město upravilo zeleň a záhony u pomníku Jana Husa v ul. Javornického a hroby vojáků sovětské armády na hřbitově.
25.07.2018 Město přijalo finanční příspěvek na restaurování pomníku purkmistra Eduarda Meyera, který zahynul v důsledku války v roce 1866.
13.07.2018 Veřejné losování o čtyři pozemky pro stavbu rodinných domů v lokalitě za pivovarem se uskuteční 27. 8. 2018 v 15.00.
12.07.2018 Technické služby doplní herní prvky na dětských hřištích na místních částech Vysokého Mýta - v Brtči a ve Lhůtě.
12.07.2018 V rámci přípravy plánu sociálních služeb pro území ORP Vysoké Mýto na období 2019 -2021 proběhne na podzim anketní šetření.
27.06.2018 Na setkání s veřejností se občané vyjádřili k veřejnému prostoru mezi ulicemi Odbojářská, Prokopa Velikého, Jiráskova a Gen. Svatoně.
21.06.2018 Zastupitelstvo schválilo prodej osmi pozemků pro stavbu rodinných domů a osmi pozemků pro stavbu řadových domů v lokalitě za pivovarem.
21.06.2018 Během následujících týdnů vyrostou v areálu na Vinicích dvě venkovní tělocvičny - pro děti a pro dospělé.
14.06.2018 V rámci úspor energií město vymění všechny staré plynové kotle v obou budovách ZŠ Javornického za nové kondenzační.
13.06.2018 Na radnici se konala veřejná licitace o 8 pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů a veřejné losování o 12 pozemků pro rodinné domy.
07.06.2018 Město pronajme restauraci Městský dům (Optimal). Úplné informace o záměru jsou zveřejněny na úřední desce.
04.06.2018 Mezi zástupci Vysokého Mýta na Hesenských slavnostech v Korbachu byl orchestr Dixie Factory. Jeho vystoupení mělo u publika velký úspěch.
24.05.2018 Na Dnech Ozorkowa (PL) vystoupí 26. 5. vysokomýtská kapela Neeasi. Do partnerského města s ní pojedou místostarosta Krejza a radní Kovařík.
24.05.2018 Na tiskové konferenci jsme informovali o dotaci na hřiště v Husově ulici, Sportovním dnu, Školympiádě i o výstavě v trafostanici ve Svařeni.
17.05.2018 Na setkání řídící skupiny Střednědobého plánování sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto se mimo jiné jednalo o způsobu veřejného projednání.
09.05.2018 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto obdržela dotaci 150 tisíc korun na udržení akceschopnosti.
03.05.2018 Na tiskové konferenci jsme informovali o prodeji stavebních pozemků za pivovarem, o monitorování jízdy na červenou i o Čermákově Vys. Mýtě.
27.04.2018 Pro zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici I/35 na průtahu městem připravujeme monitorování jízdy na červenou.
26.04.2018 Zastupitelstvo města schválilo způsob prodeje stavebních parcel v lokalitě za pivovarem.
19.04.2018 Na vysokomýtské radnici se sešli tajemníci měst orlickoústeckého okresu. Vyměnili si zkušenosti z aktuální problematiky veřejné správy.
12.04.2018 Před uvažovanou opravou jsme zadali zpracovat průzkum fasády Litomyšlské brány a secesního domu v Komenského ul. 199.
09.04.2018 Město pronajme restauraci Městský dům (Optimal). Nabídku lze podat do 24. 4. 2018.
05.04.2018 "Technické služby získaly dotaci na ""Systém předcházení vzniku komunálních odpadů"". Přichází s novinkou, jak lze některé věci dál užívat. "
05.04.2018 Na tiskové konferenci jsme informovali o nakládání s odpady, rozdělení příspěvku z Programu regenerace i o archeologických průzkumech.
04.04.2018 Na pracovním semináři zastupitelé města diskutovali nad způsobem prodeje pozemků pro stavbu domů v lokalitě za pivovarem.
23.03.2018 V pondělí 26. března bude zahájena rekonstrukce sídliště U hřbitova. Rekonstruovány budou vozovky, chodníky a parkovací stání.
20.03.2018 Seznámili jsme majitele nemovitostí v ul. Gen. Závady s harmonogramem rekonstrukce inženýrských sítí, chodníků a vozovky.
15.03.2018 Zastupitelstvo města schválilo dotace do sportu a sociálních služeb. Podpořilo také Senior dopravu a Sodomkovo Vysoké Mýto.
09.03.2018 Zastupitelstvo města přijalo dotaci 1 875 000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 na podporu obnovy kulturních památek.
08.03.2018 Místostarosta Martin Krejza se zúčastnil slavnostního otevření nových výrobních linek Iveco.
28.02.2018 Rada města schválila poskytnutí dotací do 50 tisíc korun na rok 2018 v oblastech sportu a sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny.
23.02.2018 Na pozvání gen. ředitele Vaňka navštívili zastupitelé města firmu IVECO, kde je seznámili s loňským prodejem autobusů a plány výroby.
22.02.2018 Připravujeme představení studie revitalizace Blahovského potoka. Navrhuje protipovodňová opatření, meandry i místa pro trávení volného času
22.02.2018 Na tiskové konferenci jsme informovali o dokončení rekonstrukce krytého bazénu, o výročních cenách i o kluzišti, které bude na náměstí.
15.02.2018 Vysoké Mýto bude reprezentovat Pardubický kraj také v celostátní soutěži Památka roku 2017, a to s rekonstrukcí Vaňorného náměstí.
13.02.2018 Vysoké Mýto zvítězilo v krajském kole soutěže Historické město roku 2017 za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.
08.02.2018 Požádali jsme Pardubický kraj o dotaci na venkovní tělocvičnu a mobiliář, který doplní areál na Vinicích.
08.02.2018 Zastupitelstvo bude 14. února rozhodovat o držitelích výročních cen města za rok 2017. Vybírá ze 70 nominovaných osobností, klubů a spolků.
01.02.2018 Členové pracovních skupin zapojených do přípravy plánu sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto se sešli na první informační schůzce.
30.01.2018 Požádali jsme o dotaci na další etapu stavebněhistorického průzkumu opevnění, na střechu velké věže Litomyšlské brány a dveře a okna v ZUŠ.
26.01.2018 Žádosti o programové dotace města na neziskové aktivity lze podávat do 31. 1. Bližší informace jsou zveřejněny na webu v záložce DOTACE.
25.01.2018 Jednali jsme se zástupci firem a projektanty o koordinaci oprav inženýrských sítí, komunikací a chodníků.
17.01.2018 Starosta s místostarostou se zúčastnili výroční schůze vysokomýtského KČT, který připravuje zahájení turistické sezony v našem kraji.
17.01.2018 Jednali jsme o dalším možném zkvalitnění systému nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě.
17.01.2018 Město pronajme zavedenou restauraci Městský dům v ul. Jiráskova 179 od 1. 4. 2018. Informace jsou vyvěšeny na úřední desce.
11.01.2018 Podali jsme žádost o dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravy křižovatek na silnici I/35 na průtahu městem.
05.01.2018 Městský zahradní architekt představil návrh možné proměny Masarykových sadů.
05.01.2018 Zájem o letošní třistakorunovou parkovací známku pro krátkodobé půlhodinové stání v centru města výrazně převyšuje prodej ostatních známek.
28.12.2017 Město schválilo rozpočet a pravidla hospodaření Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na 2019 - 2020.
21.12.2017 Zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2018 zůstane ve Vysokém Mýtě zachován místní poplatek za odpad v současné výši, tedy 520 korun.
18.12.2017 Město zaktualizovalo Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014 - 2023.
14.12.2017 Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021.
13.12.2017 Rada města schválila pronájem restaurace v Družbě provozovateli Restaurace & penzion U Palečků s. r. o.
07.12.2017 Za účasti zástupců města Vysokého Mýta proběhla valná hromada Královských věnných měst, která projednala společnou propagaci měst.
07.12.2017 Rada města schválila podání žádosti o dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravy křižovatek na silnici I/35 na průtahu městem.
07.12.2017 Město a Šance pro Tebe se dohodly na realizaci projektu na podporu rozvoje dětí z vyloučených lokalit. Spolek naváže na aktivity Světélka.
28.11.2017 Na schůzce s vítězem architektonické soutěže na revitalizaci území bývalých kasáren u Alberta jsme jednali o dopracování dokumentace.
27.11.2017 Starosta probral s vedoucími obvodního oddělení a dálničního oddělení Policie ČR a s velitelem MP bezpečnostní a dopravní situaci ve městě.
23.11.2017 Jednali jsme s projektanty a zástupci Správy železniční dopravní cesty o možných úpravách ul. Gen. Závady včetně železničního přejezdu.
22.11.2017 Vysokomýtští radní se setkali s radními Chocně na tradičním neformálním setkání, na kterém diskutovali o dopravě a dalších otázkách.
16.11.2017 Kpt. Hajdú z Krajského ředitelství Policie ČR hovořil se starostou o častějším kontrolním vážení nákladních automobilů ve Vysokém Mýtě.
16.11.2017 Na setkání s občany z Limperek jsme diskutovali o budoucí podobě prostranství na místě zbourané hasičské zbrojnice a v jeho okolí.
09.11.2017 Vedení města, pomocný biskup Kajnek, farář Mistr, konzervátorka a restaurátoři jednali o plánu restaurování Brandlova oltářního obrazu.
08.11.2017 Dnes v podvečer pokračujeme v setkáních s občany v místních částech Vysokého Mýta. Tentokrát pojedeme do Domoradic a do Svařeně.
06.11.2017 Zorganizovali jsme setkání s občany místních částí našeho města. Budeme s nimi řešit každodenní věci např. údržbu veřejných prostranství.
02.11.2017 Dobrá zpráva pro samosprávy! Orlickoústecký okresní soud zamítl žalobu společnosti B. Braun Avitum proti Vysokému Mýtu o 20 milionů korun.
02.11.2017 Převzali jsme od architekta Baldy ke kontrole dokumentaci pro územní řízení budoucího parku za pivovarem.
02.11.2017 V areálu na Vinicích jsme začali s plánovaným doplněním trailových tratí. Do konce roku vznikne pumptrack a propojky stávajících tratí.
30.10.2017 Starosta Jiraský jednal s předsedou Autoklubu o doplnění vybavení dopravního hřiště, na které se Autoklub pokusí získat krajskou dotaci.
26.10.2017 Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto obdržel na svou činnost dotaci od Ministerstva vnitra.
26.10.2017 Rada města schválila Technickým službách operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro zimní období 2017/18.
19.10.2017 Nezisková organizace Šance pro Tebe nám představila záměr projektu zaměřeného na aktivitaci romské komunity, zejména dětí od 4 do 10 let.
19.10.2017 Na jednání s odborníky na obnovu vodních toků jsme diskutovali o možné revitalizaci Blahovského potoka v lokalitě sídliště U Potoka.
13.10.2017 Ve vysokomýtském gymnáziu proběhlo setkání zřizovatelů a ředitelů škol. Tématem bylo hodnocení škol a vztah mezi zřizovatelem a školou.
13.10.2017 Rada města schválila realizaci části II. etapy trailových tratí na Vinicích. Ještě letos bude postaven pumptrack a 3 propojovací traily.
06.10.2017 Oslava vzniku Českosl. republiky bude mít letos slavnostnější ráz. Do mohyly v Jungmannových sadech uložíme 24.10. prsť z bojiště u Zborova.
03.10.2017 Ve Správě školských zařízení - domově mládeže a školní jídelně dokončujeme výměnu plynových kotlů za úspornější.
02.10.2017 Zástupci obcí Mikroregionu Vysokomýtsko vybrali projekty, které by měly být spolufinancované z dotace Programu obnovy venkova.
27.09.2017 Českomoravské pomezí schválilo podání žádosti o dotaci z programu česko-polské spolupráce na projekt Propojujeme regiony památek UNESCO.
27.09.2017 Zúčastnili jsme se jednání o přípravě rekonstrukce mostu na silnici I/35 v Hradecké ul. ve Vysokém Mýtě, ke které by mělo dojít v roce 2019.
22.09.2017 Na tiskové konferenci jsme informovali o nové loutkové scéně, o loutkovém divadle vyprávěli paní Švadlenová a pan Čáp.
22.09.2017 Připravujeme žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na opravu střechy Litomyšlské brány.
18.09.2017 Na městském úřadě se uskutečnila schůzka ohledně koordinace umístění přípojek a výsadby nových stromů v Rokycanově ulici.
15.09.2017 Na radnici se uskutečnila schůzka s ředitelkami a ředitelem vysokomýtských škol a školských zařízení o organizačních věcech školního roku.
14.09.2017 V příštím týdnu budou zahájeny práce na opravě Pražské brány. Dokončeny budou do konce roku.
12.09.2017 Předali jsme pole za pivovarem firmě, která zde vybuduje inženýrské sítě k rodinným domům. Začne v příštích týdnech vytyčením sítí.
06.09.2017 Převzali jsme od projektanta dokumentaci pro II. etapu trailových tratí na Vinicích. Obsahuje také venkovní tělocvičnu a mobiliář.
06.09.2017 Na kontrolním dnu stavby dialyzačního střediska se místostarosta seznámil s aktuálním stavem rekonstrukce prostor.
04.09.2017 Ve vysokomýtských základních školách bylo v tomto školním roce otevřeno sedm prvních tříd.
31.08.2017 Na stavbě bazénu proběhl tzv. kontrolní den. Stavební práce probíhají podle plánu. Vyzdívají se příčky a betonují základy přístavby.
30.08.2017 Saframentská kapela vystoupí 2. a 3. září v Korbachu na Folklórních slavnostech Hesenska. V pondělí 4. září zahraje ve Vysokém Mýtě.
28.08.2017 Od polovina září do konce července 2018 bude probíhat 1. etapa revitalizace osvětlení v části sídlišti Družba.
28.08.2017 Rozběhla se příprava rozpočtu města na rok 2018. Zastupitelstvu bude předložen na jeho prosincovém zasedání.
17.08.2017 Na tiskové konferenci jsme novináře informovali o opravách škol, unikátní technologii nového zdvihacího dna bazénové vany ...
16.08.2017 Začátkem září bude Saframentská kapela reprezentovat naše město na regionálních folklórních slavnostech v německém Korbachu.
15.08.2017 Na radnici se konalo jednání s provozovateli inženýrských sítí ohledně koordinace oprav a rekonstrukcí sítí plánovaných na rok 2018.
14.08.2017 Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z MŠMT na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu.
08.08.2017 Odborná firma provedla záruční kontrolu šindelové střechy báně Choceňské věže.
03.08.2017 Stavební pozemky v lokalitě za pivovarem, kromě pozemků pro řadové domy, bude město prodávat formou veřejné licitace.
27.07.2017 Hodnotící komise otevřela dvě obálky s nabídkami na revitalizaci veřejného osvětlení. Nyní bude probíhat jejich hodnocení.
26.07.2017 Rada města schválila výpůjčku domu v Komenského ul. Ledaxu Vita pro sociální služby pro seniory - poradnu, S-klub, denní stacionář ...
25.07.2017 Zástupci města, stavební firmy a projektanti provedli první kontrolu na probíhající rekonstrukci krytého bazénu. Vše probíhá podle plánu.
24.07.2017 Provedli jsme odbornou prohlídku krovu a střechy na obou věžích Litomyšlské brány. Na příští rok požádáme o dotaci na jejich obnovu.
21.07.2017 Do konce srpna vybudujeme nový přechod pro chodce v Javornického ulici.
21.07.2017 Připravujeme vybudování tří parkovacích míst K+R u MŠ Slunečná.
19.07.2017 Rada města schválila výběr firmy, která opraví malou věž a spojovací mostek Pražské brány. Opravy budou dokončeny do 30. listopadu.
18.07.2017 Technické služby začaly opravovat chodník v Jiráskově ulici. Oprava bude dokončena do začátku školního roku.
12.07.2017 Do původní podoby obnovujeme troje vchodové dveře do ZŠ Javornického (II. stupeň). Jejich obnova skončí 31. října.
11.07.2017 TVCOM natáčí ve Vysokém Mýtě osmiminutovou reportáž o sportu a atraktivitách. Natáčí na kole, v motokáře, v autě i dronem ...
10.07.2017 Město zadalo zpracovat projektovou dokumentaci na infrastrukturu 2. etapy výstavby v lokalitě za pivovarem.
10.07.2017 Na základní škole u kostela sv. Vavřince začala oprava krovu napadeného dřevokaznými škůdci. Po opravě bude krov ošetřen termosanací.
10.07.2017 Zastupitelstvo trvá na postupu města ohledně zákazu provozování sázkových her a loterií na území Vysokého Mýta platném od 1.1.2012.
03.07.2017 Předali jsme dnes budovu krytého plaveckého bazénu stavební firmě, která ho v průběhu příštích čtyřech měsíců zrekonstruuje.
03.07.2017 Zástupci města se zúčastnili Pyrzyckého festivalu a Staroměstských slavností v Korbachu, kde vystoupilo vysokomýtské Saxofonové kvarteto.
27.06.2017 Na doporučení občanů místní části schválilo zastupitelstvo města dotaci Konzumu na zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicících.
27.06.2017 Zástupce města se zúčastnil jednání nejvyššího orgánu MAS Litomyšlsko. Nejdůležitějším bodem jednání byly dotační výzvy.
22.06.2017 Zastupitelstvo schválilo převod areálu nemocnice na kraj s podmínkou, že ho vrátí, pokud by ho neužívala Vysokomýtská nemocnice, p.o.
22.06.2017 Technické služby ukončily provoz krytého bazénu. Nyní přijde na řadu vyklízení a od 3. července jeho rekonstrukce.
20.06.2017 V anketě k úpravám ul. Gen. Závady jsme obdrželi 46 anketních lístků a 146 lidí odpovědělo elektronicky. Po zpracování zveřejníme výsledky.
17.06.2017 Starosta Jiraský a další zástupci města navštívili Dny Ozorkowa. Vystoupila na nich vysokomýtská kapela The Shookies.
16.06.2017 V organizacích s majetkovou účastí města se konaly valné hromady, které projednaly činnost a uzávěrky hospodaření organizací za rok 2016.
15.06.2017 Rada města schválila poskytnutí dotace na tradiční Mikulášský vlak.
15.06.2017 Město přijalo dotaci na projekt Domovník – preventista, který pomůže v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku.
05.06.2017 Porota posoudila sedm soutěžních návrhů na revitalizaci území bývalých kasáren u Alberta. S jejím doporučením se nejprve seznámí rada města.
03.06.2017 Starosta Jiraský a primátor Bieľak podepsali partnerskou smlouvu mezi Vysokým Mýtem a slovenskou Spišskou Belou.
01.06.2017 V obřadní síni vysokomýtské radnice převzali vysvědčení čerství maturanti zdejší stavební školy.
31.05.2017 Předali jsme firmě Fresenius Medical Care prostory ve vysokomýtské nemocnici určené pro dialyzační středisko. Začíná jeho výstavba.
30.05.2017 Odborná firma dnes zjišťovala zdravotní stav vybraných stromů pomocí zvukového tomografu. Na základě výsledků bude navržen další postup.
26.05.2017 Vysoké Mýto uspělo se žádostí o dotaci na I. etapu opravy veřejného osvětlení v sídlišti Družba. Povede k úspoře energie i peněz.
25.05.2017 Na tiskové konferenci jsme informovali o přípravě II. etapy trailů na Vinicích, o stavebně historickém průzkumu bran i o kulturních akcích.
24.05.2017 V Českých Heřmanicích jednala valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto. Město na ní zastupoval místostarosta Krejza.
19.05.2017 Město obdrželo sedm návrhů do architektonické soutěže na revitalizaci území bývalých kasáren u supermarketu Albert.
17.05.2017 Městský úřad Vysoké Mýto je třetím nejpřívětivějším úřadem v kraji. Ocenění Přívětivý úřad 2017 převzal tajemník Jan Vlček.
15.05.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR informovalo o hydrogeologickém průzkumu lokality u vodního zdroje Pekla, v jehož blízkosti povede dálnice.
11.05.2017 Místostarosta Krejza se zúčastnil jednání zástupců mikroregionů a obcí s vedením Pardubického kraje o rozvoji venkova a o dotacích.
11.05.2017 Za účasti zástupců města se konala valná hromada Královských věnných měst. Schválili loňské hospodaření a plánovali společné akce.
05.05.2017 Také v letošním roce se vysokomýtské kapely zúčastní tradičních kulturních slavností v partnerských městech v Korbachu a v Ozorkówě.
20.04.2017 Zástupci České filharmonie a Ida Kelarová jednali na radnici o případném koncertu dětského sboru Čhavorenge a filharmoniků ve Vys. Mýtě.
20.04.2017 Hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami pěti dodavatelů na rekonstrukci bazénu. Nyní bude probíhat jejich posuzování.
19.04.2017 Zástupci spolku .proMejto informovali vedení města o sousedské pouliční slavnosti Plácek PROMEJTO v sídlišti Družba připravované na 4. 6.
05.04.2017 Starosta Jiraský zastupoval akcionáře město Vysoké Mýto na valné hromadě Iveco Czech Republic, a. s., která má za sebou další úspěšný rok.
04.04.2017 Starosta města se zúčastnil setkání pracovníků kulturních organizací regionu, kteří ve Vysokém Mýtě diskutovali o situaci v kultuře.
27.03.2017 Za účasti dotčených organizací předali zástupci města nám. Vaňorného firmě Dlažba Vysoké Mýto, která bude provádět jeho rekonstrukci.
24.03.2017 V Městské galerii bude v pátek 24. března zahájena výtvarná výstava otce a syna Klátových. Vernisáž začíná v 17.00.
23.03.2017 Starosta a místostarosta města se v Luhačovicích účastní mezinárodní konference Veřejný prostor – reklama, mobiliář a vybavení.
08.03.2017 Hodnotící komise jednala o nabídkách firem předložených ve výběrovém řízení na rekonstrukce a stavební úpravy veřejných prostranství.
08.03.2017 Město využilo jarních prázdnin k výměně střešních oken v ZŠ Javornického.
08.03.2017 Rada města schválila dodavatele stavebních úprav Loutkové scény. Podzimní divadelní sezóna začne už na nové scéně.
23.02.2017 Představitelé města se zúčastnili krajského jednání Svazu měst a obcí. Hovořilo se na něm o novelách zákonů, financování veřejné správy...
22.02.2017 Zastupitelé navštívili společnost Iveco, kde je generální ředitel Vaněk informoval o úspěších a dění ve firmě.
17.02.2017 Starosta František Jiraský se v obci Časy zúčastnil setkání představitelů obcí s ministry vlády. Hovořilo se zde o výstavbě dálnice D 35.
16.02.2017 Rada města schválila podmínky pro veřejnou architektonickou soutěž na lokalitu u Alberta. Nyní je ještě schválí Komora architektů.
15.02.2017 Vysokomýtští zastupitelé udělili výroční ceny města za rok 2016 ve všech kategoriích. Slavnostně je předají 2. 3. v Šemberově divadle.
13.02.2017 Zástupci města jednali s firmou GASCO o zahájení a harmonogramu 2. etapy rekonstrukce plynovodu na náměstí Přemysla Otakara II.
06.02.2017 Město zveřejnilo na úřední desce výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce nám. Vaňorného a regenerace sídliště U Hřbitova.
01.02.2017 Porota pro přípravu architektonické soutěže na lokalitu u Alberta po Domov pro seniory jednala o podmínkách i termínu vyhlášení soutěže.
24.01.2017 Na pracovní návštěvě Vysokého Mýta se senátor Radko Martínek zajímal o stav a plán obnovy památek. Seznámil se také s obnovou Karasky.
23.01.2017 Na dnešním vyhlášení nejlepších sportovců, týmů a trenéra okresu Ústí nad Orlicí za rok 2016 má Vysoké Mýto hned několik favoritů.
23.01.2017 Zástupci města a děkan Pavel Mistr se vzájemně informovali o koordinaci rekonstrukce nám. Vaňorného a provozu kostela sv. Vavřince.
23.01.2017 Starosta František Jiraský jednal s ředitelem stavební školy Pavlem Vackem o spolupráci při oslavách 120. výročí založení školy.
20.01.2017 Město vybírá dodavatele stavebních úprav nových prostor loutkové scény v M-klubu. Podzimní sezónu by měli loutkaři zahájit už v novém.
18.01.2017 Na radnici proběhlo jednání s projektanty nad projektovou dokumentací na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu.
13.01.2017 Zápisy do prvních tříd základních škol se letos oproti minulým rokům uskuteční až v dubnu. Termíny zápisů uveřejní školy i městský úřad.
03.01.2017 Zastupitelstvo navýšilo dotace na sportovní, kulturní, školské, ekologické a sociální projekty a aktivity. Žádosti lze podávat do 31. ledna.
02.01.2017 Město požádalo o dotaci na demolici budov bývalého areálu TS v Čapkovské ulici. V části bude parkoviště pro potřeby mateřské školy Slunečná.
16.12.2016 Dnes proběhla kolaudace chodníku ke Knířovu, který město vybudovalo od autobusové zastávky kvůli větší bezpečnosti chodců.
15.12.2016 Starosta Jiraský se zúčastnil valné hromady Českomoravského pomezí, na které schválili rozpočet na příští rok a prezentace na veletrzích.
12.12.2016 Na radnici se setkali starostové obcí Vysokomýtska. Zajímaly je novinky z oblasti státní správy i opravy a údržba krajských silnic.
06.12.2016 V souvislosti s výstavbou dálnice D 35 jednalo Ředitelství silnic a dálnic ve Vysokém Mýtě o ochraně vodního zdroje Pekla.
06.12.2016 Starosta města se 1. prosince zúčastnil valné hromady svazku obcí Královská věnná města, místostarosta zase Mikroregionu Vysokomýtsko.
05.12.2016 Město zkolaudovalo Čermákovu ulici, kterou v podzimních měsících zrekonstruovalo.
23.11.2016 V nejbližších dnech podá město žádost na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu.
16.11.2016 Na další setkání s občany místních částí se vedení města vypravilo do Domoradic a Brtče.
14.11.2016 V Knířově se uskutečnilo setkání vedení města s občany místních částí – Knířova a Lhůty. Poté proběhne setkání s obyvateli Svařeně.
09.11.2016 Radním byla předána finální verze návrhu rozpočtu města na rok 2017. V prosinci bude rozpočet předložen na zasedání zastupitelstva města.
09.11.2016 Na radnici proběhlo další pracovní jednání o přípravě dokumentace pro územní řízení budoucí dálnice D 35.
03.11.2016 Na tiskové konferenci byly představeny návrhy na park Za Pivovarem. Hovořilo také o rozšíření expozice Muzea českého karosářství.
02.11.2016 U kostela sv. Vavřince byly provedeny čtyři záchranné archeologické sondy, které zmapují, v jaké hloubce se nacházejí hroby.
27.10.2016 Architektonicko-krajinářské soutěžní návrhy na park Za Pivovarem budou vystaveny od 4. 11. do 23.11. v prostorách Muzea českého karosářství.
20.10.2016 Porota složená z tří nezávislých architektů a dvou zástupců radnice vybírá nejlepší architektonický návrh na park Za Pivovarem.
14.10.2016 Proběhlo jednání o upřesnění zadání veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení prostoru mezi Albertem a dragounskými kasárnami.
12.10.2016 Firmám, které projevily zájem o stavební zakázku, město v rámci veřejné soutěže ukázalo prostory budoucího dialyzačního střediska.
12.10.2016 Zástupci osadního výboru ze Lhůty projednali s vedením města návrh na vybudování WC v budově dobrovolných hasičů.
05.10.2016 Starosta František Jiraský se v Českých Heřmanicích zúčastil jednání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou o problematice venkova.
03.10.2016 Mezi Zvonicí a kostelem sv. Vavřince byl zahájen záchranný archeologický průzkum související s chystanou rekonstrukcí nám. Vaňorného.
26.09.2016 Na Choceňské věži je dokončena výměna šindelové krytiny. Nyní bude preventivně provedena termosanace, aby ve věži nezůstali žádní škůdci.
20.09.2016 Na radnici se uskutečnila schůzka se společnostmi o koordinaci rekonstrukcí a oprav sítí v roce 2017.
08.09.2016 V souvislosti s přípravou projektové dokumentace D 35 proběhlo jednání o plánovaném poldru, který bude vybudován u dálnice směrem k Vanicím.
07.09.2016 Na Karasce byla dokončena obnova krovu, v rámci které tesaři vyměnili zhruba polovina trámů. V současné době pokračuje výměna šindele.
07.09.2016 Na Městské slavnosti přijedou zástupci partnerských měst z Varny, Korbachu, Pyrzyc a Ozorkówa. Očekáváme rovněž hosty ze Spišské Belé.
31.08.2016 Místostarosta Martin Krejza jednal s projektanty úseku D35 od Džbánova do Litomyšle o ochraně vodního zdroje na Peklech.
31.08.2016 Na jednání s projektanty připravované rekonstrukce krytého bazénu převzali představitelé města návrhy stavebních uprav.
31.08.2016 Před zahájením nového školního roku se na radnici uskutečnila schůzka s ředitelkami a ředitelem vysokomýtských škol a školských zařízení.
24.08.2016 V ulici Prokopa Velikého proběhla kolaudační prohlídka. Zprovozněna bude ve středu 31. srpna.
22.08.2016 V rámci rekonstrukce Čermákovy ulice město položí nový povrch a s ním vyřeší i odvodnění. Vymění také lampy veřejného osvětlení.
17.08.2016 Město zahájilo přípravu rozpočtu na rok 2017. Jeho součástí jsou také rozpočty škol, Technických služeb a dalších organizací.
09.08.2016 V uplynulých dnech koncertovala vysokomýtská Saframentská kapela na kulturních akcích v regionu partnerského Dolního Čifliku (Bulharsko).
09.08.2016 Restaurátor dokončil opravu sv. Floriana a makovice z Choceňské věže. Ve čtvrtek 11. 8. budou vráceny zpět na báň.
02.08.2016 Na městském stadionu začala rekonstrukce fotbalového hřiště, atletické dráhy a atletických sektorů. Dokončena bude v listopadu.
30.07.2016 Město připravuje zadání architektonické soutěže Revitalizace lokality bývalých kasáren u Alberta.
20.07.2016 Sál Šemberova divadla bude mít nové ozvučení. Město vybralo dodavatele, který ozvučení naistaluje do konce srpna.
20.07.2016 Rada města schválila návrh soutěžních podmínek pro vyhlášení architektonicko – krajinářské soutěže o návrh akce Park za pivovarem.
12.07.2016 Od července bude Vysoké Mýto spolupracovat se zahradním architektem. Na základě výběrového řízení se jím stal Lukáš Štefl.
04.07.2016 Parkoviště u autobusového nádraží se rozšíří o 45 parkovacích míst. Město tak vychází vstříc zvyšující se poptávce po parkování.
01.07.2016 Město vybírá zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu.
28.06.2016 V červenci proběhne oprava podlahy jeviště v Šemberově divadle.
28.06.2016 Město vybralo administrátora architektonické soutěže na řešení prostoru bývalých kasáren u Alberta.
28.06.2016 Během července a srpna město zrekonstruuje osvětlení v městské sportovní hale. Při úspoře energie se 10x zlepší osvětlenost hrací plochy.
24.06.2016 Město obdrží dotaci 690 tisíc korun od Pardubického kraje na vybudování trialových tratí v lokalitě Na Vinicích.
22.06.2016 Město obdrželo dotaci na vybudování chodníku k autobusové zastávce v Knířově. K jeho realizaci dojde v příštích měsících.
14.06.2016 Město opravuje okna v budově, kde působí Mikádo - středisko volného času. Po oknech bude pokračovat opravou střechy a fasády.
07.06.2016 Zástupci města se na ŘSD zúčastní projednání projektové dokumentace, která řeší křižovatky ve Vysokém Mýtě na I/35 na průtahu městem.
07.06.2016 Žáci ZŠ Javornického reprezentovali v krajském kola soutěže Právo pro každý den. Cílem je zvyšování právního povědomí žáků 2. stupně ZŠ.
31.05.2016 S ředitelkami MŠ byly řešeny změny podmínek Úřadu práce pro poskytování pracovníků zajišťujících osobní asistenci potřebným dětem od 09/16.
31.05.2016 Proběhla schůzka k přípravě letošních Městských slavností, které se uskuteční 9. a 10. 9. a vystoupí na nich legendární STROMBOLI.
26.05.2016 Starosta Jiraský a místostarosta Krejza se zúčastnili dvoudenní konference Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě.
25.05.2016 Za účasti Vysokého Mýta se sešla valná hromada Českomoravského pomezí. Mimo jiné se diskutovalo o zlepšení spolupráce mezi IC.
19.05.2016 Starosta s místostarostou jednali v M-klubu o opravě sociálních zařízení u společenského sálu a u klubové scény.
18.05.2016 Dozorčí rada projednala ekonomické výsledky a uzávěrku předchozího roku společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
17.05.2016 Při zemních pracích v ulicích Prokopa Velikého a Tisovská i ve svahu v Jungmannových sadech bude prováděn archeologický dohled.
17.05.2016 Město připravuje opravu střechy Zvonice. Vymění poškozenou břidlicovou krytinu a svody. Podle potřeby nahradí rovněž části krovu.
17.05.2016 Na Čermákovo Vysoké Mýto přijede dětský dechový orchestr z Dolního Čifliku (Bulharsko). Zahraje na náměstí a v Domově pro seniory.
11.05.2016 Na radnici se uskutečnila tisková konference, na které zazněly informace o nejbližších kulturních akcích i o zdravotnictví.
09.05.2016 Na schůzce k přípravě projektu na rekonstrukci sportovního stadionu byly upřesňovány návrhy atletických sektorů a atletické dráhy.
05.05.2016 Druhým patrem bude v příštím týdnu pokračovat stavba lešení kolem Choceňské věže. Po polovině května se tesaři pustí do odkrývání šindele.
03.05.2016 Dodavatel stavebních prací převzal staveniště v ul.Prokopa Velikého. Po nezbytné přípravě zahájí 16. května stavební práce na komunikaci.
29.04.2016 Vodovody a kanalizace dokončily v ul. Prokopa Velikého rekonstrukci vodovodního řadu, město na ně naváže rekonstrukcí komunikace.
27.04.2016 Ředitel Nádvorník informoval starostu o stavu elektroniky výtahu v Domě pokojného stáří. Diskutovali spolu o možnosti poskytnutí dotace.
20.04.2016 Na radnici proběhlo jednání s ŘSD o přípravě stavby okružní křižovatky u Zámrsku na silnici I/35 a silnici I/17.
18.04.2016 Na školení povodňových komisí byl představen aktualizovaný povodňový plán pro město i pro ORP (obec s rozšířenou působností Vysoké Mýto).
14.04.2016 Na dnešní tiskové konferenci zazní informace o dopravě na I/35, zateplení nemocnice, Dnu Země, Kujebáckém rotování ...
11.04.2016 Starosta s poslancem Junkem diskutovali o problematice kolem domova mládeže a o zapsání kostela sv. Vavřince mezi národní kulturní památky.
11.04.2016 Na úřadě proběhla schůzka ohledně budoucího osvětlení Vaňorného nám. Na slavnostní osvětlení bude použita LED technologie.
08.04.2016 Od 4. dubna je ve Sportcentru úplný nekuřácký provoz.
07.04.2016 Starosta se zúčastnil valné hromady Ekoly, kde mimo jiné zaznělo, že budoucnost odpadového hospodářství bude založena na větším třídění.
07.04.2016 Na koordinačním schůzce k Čermákovu Vysokému Mýtu byla dolaďována dramaturgie festivalu, který bude letos rozšířen o májový jarmark.
07.04.2016 Po dlouhé době bude rekonstruována nejvyšší část báně Choceňské věže. Zanechali v ní naši předkové nějaký vzkaz?
07.04.2016 Na cyklostezce je v těchto dnech pokládán asfaltový povrch a stavěn plot oddělující cyklostezku od letiště.
30.03.2016 V pátek 1. dubna navštíví Vysoké Mýto ministr kultury Daniel Herman. Prohlédne si historické památky a seznámí se s plánem jejich obnovy.
29.03.2016 Na radnici proběhlo jednání starostů se zástupci České pošty o současném stavu doručovacích služeb na Vysokomýtsku.
24.03.2016 Místostarosta Krejza zastupoval akcionáře město Vysoké Mýto na valné hromadě společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
23.03.2016 "Místostarosta a tajemník jednali se zástupci Sboru dobrovolných hasičů o možnosti uspořádání ""pálení čarodějnic"" v areálu na Drábech."
23.03.2016 Vegetačními úpravami začne 24. 3. regenerace svahu v Jungmannových sadech, na kterou město získalo dotaci SFŽP. Ukončena bude v listopadu.
17.03.2016 Vedení města navštívilo vysokomýtské oddělení silničního dohledu. Zajímalo se o její působnost a spokojenost s pronajatými prostory.
14.03.2016 Na koordinační schůzce k rekonstrukci Vaňorného náměstí byl představen návrh projektové dokumentace se zapracovanými podněty občanů.
14.03.2016 Na jednání s vedením města a městským architektem bylo konzultováno zadání pro vyhlášení veřejné soutěže o arch. návrh parku Za Pivovarem.
10.03.2016 Za účasti zástupců kraje a ředitele nemocnice proběhla schůzka k přípravě zateplení budovy nemocnice a o rekonstrukci operačního sálu.
08.03.2016 Vedení města diskutovalo s poslancem Junkem o situaci se zařazením domova mládeže do rejstříku škol a školských zařízení a o výstavbě D35.
07.03.2016 Místostarosta Krejza navštívil Technické služby, kde se zajímal o plán oprav komunikací a údržby zeleně i o odpadové hospodářství.
07.03.2016 Starosta se účastní krajského setkání Svazu měst a obcí, na kterém bude například projednávána činnost Svazu a jeho působení v legislativě.
03.03.2016 Na tiskové konferenci města zazněly informace o opravách komunikací a chodníků i o finančních příspěvcích na obnovu kulturních památek.
02.03.2016 Se starostou jednali zástupci krajského úřadu o možnostech ubytování pro účastníky Her VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018.
01.03.2016 Na schůzce k čerpání finančních příspěvků z Ministerstva kultury na opravy památek byly projednávány možnosti jejich použití.
23.02.2016 Rada města stanovila nový počet strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality. Město bude mít 10 strážníků a až 3 asistenty.
22.02.2016 Technické služby převzaly nový svozový automobil pořízený z dotace, který bude svážet tříděný odpad - papír, plasty, sklo a bioodpad.
18.02.2016 Proběhlo jednání starosty s ředitelem OS ČČK o zkušebním provozu Senior dopravy do místních částí za stejnou cenu jako ve městě.
16.02.2016 Na stánku Českého dědictví UNESCO na veletrhu Holiday World v Praze bude ve čtvrtek 18. 2. představen nový Průvodce Českomoravským pomezím.
15.02.2016 Proběhlo jednání koordinační skupiny nad projektem zateplení domu s pečovatelskou službou v Litomyšlské ulici.
15.02.2016 Na radnici se konal seminář o možnostech čerpání dotací do roku 2023 přes Místní akční skupinu Litomyšlsko.
08.02.2016 Proběhla koordinační schůzka vedení města, odboru investic a Technických služeb o přípravě vybudování a oprav chodníků a komunikací.
05.02.2016 Proběhlo jednání s ŘSD o ochraně zástavby města proti hluku a prašnosti na připravované D35. Bude se pracovat na protihlukové studii.
04.02.2016 Na úřadě se jednalo o specifikaci podkladů pro rekonstrukci atletické dráhy a fotbalového hřiště na vysokomýtském sportovním stadionu.
04.02.2016 Na radnici proběhla koordinační schůzka o přípravě opravy vodovodu a kanalizace v ul. Kpt. Jaroše a o následné opravě komunikace.
03.02.2016 "Město obdrželo 26 nabídek uchazečů o realizaci letošní dotační akce ""Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě"". "
01.02.2016 Rada města schválila 27. ledna Plán prevence kriminality 2016 - 2019.
29.01.2016 V úterý 2. února přijede do Vysokého Mýta ministryně školství Kateřina Valachová. Navštíví mimo jiné domov mládeže v ul. Gen. Závady.
29.01.2016 Ředitel Vysokomýtské nemocnice informoval starostu města o harmonogramu a rozsahu připravované opravy operačního sálu.
27.01.2016 Na doporučení hodnotící komise, která posoudila návrhy uličních tabulek, radní schválili vítězné řešení. Rozmístěny budou ještě letos.
27.01.2016 Na úřadě proběhla schůzka o dalším postupu před podáním žádosti o dotaci z programu EFEKT na revitalizaci městského veřejného osvětlení.
27.01.2016 Městu se podařilo získat poslední velký pozemek v lokalitě Za Pivovarem. Nyní už nic nebrání budování sítí pro výstavbu rodinných domů.
19.01.2016 Místostarosta Baťa a ředitel Pitaš z SKP-CENTRUM Pardubice probrali současnou a budoucí spolupráci a hovořili zejména o podpoře EMKA.
19.01.2016 V pátek 22. 1. proběhne svoz odpadu z modrých (papír) a žlutých (plast) popelnic v částech města zapojených do projektu třídění odpadu.
18.01.2016 Tento týden proběhne vyhodnocení nabídek dodavatelů nových uličních tabulek určených v první etapě pro střed města a část sídliště Družba.
14.01.2016 Vysoké Mýto se prezentuje na veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který byl dnes zahájen v Brně, v rámci expozice Východní Čechy.
13.01.2016 Město připravuje Plán prevence kriminality 2016 - 2019, který zahrnuje především analýzu trestné činnosti, vize a preventivní opatření.
13.01.2016 V rámci přípravy projektu zateplení nemocnice a zařízení pro seniory jsou zpracovávány energetické audity budov.
11.01.2016 Na městském úřadě proběhlo další jednání se zpracovatelem projektové dokumentace na odkanalizování místních částí.
06.01.2016 Město připravuje doplnění projektové dokumentace pro stavební řízení k vybudování infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Za Pivovarem.
05.01.2016 Na městském úřadě proběhla schůzka k řešení problematiky bezdomovectví ve Vysokém Mýtě.
04.01.2016 Na Karasce je přes zimu plánovaně přerušena oprava krovu a báň byla provizorně zakryta. Podle výše dotace se připraví další postup prací.
04.01.2016 Starosta uvedl do funkce nového ředitele Správy školských zařízení (dříve Domov mládeže a školní jídelna) Lukáše Dejdara.
29.12.2015 Českému telekomunikačnímu úřadu byla odeslána stížnost Vysokého Mýta a okolních obcí na nedostatky doručovacích služeb České pošty.
22.12.2015 Město dovybavilo z evropských peněz kompostárnu nástavbou na traktor a bubnovým rotačním sítem na prosívání kompostu.
21.12.2015 Na městském úřadě byly předány hodnotné ceny celoroční soutěže Nový mobil.
15.12.2015 Na úřadě se konala schůzka s ředitelem Naděje a projektanty nad připravovaným zateplením budovy vysokomýtského Domu pokojného stáří.
15.12.2015 Proběhlo jednání s firmou Fresenius Medical Care – DS a Vysokomýtskou nemocnicí o detailech smlouvy na provozování dialýzy v nemocnici.
11.12.2015 Na úřadě proběhlo jednání o možnosti využití nejnovějších technologií při revitalizaci městského veřejného osvětlení.
11.12.2015 Na radnici se 14. 12. uskuteční první informativní schůzka s projektanty dálnice R35 k zahájení přípravy projektové dokumentace.
11.12.2015 Ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje jednal se starostou o možnosti získat pozemek pro stavbu nového pracoviště.
07.12.2015 Na úřadě se uskutečnilo jednání s projektantem ohledně přípravy projektu singletrailových tratí na Vinicích.
07.12.2015 Na radnici proběhlo jednání o snížení energetické náročnosti budovy Vysokomýtské nemocnice a o přípravě projektu na její zateplení.
02.12.2015 Starosta s poslancem Junkem diskutovali o problémech se zařazením domova mládeže do rejstříku škol a školských zařízení a o problémech s kvalitou služeb České pošty.
01.12.2015 Poslanec K. A. Andrle Sylor navštívil starostu a informoval ho o zájmu rakouského Marcheggu spolupracovat s Vysokým Mýtem.
01.12.2015 Na základě žádostí některých uživatelů v Centru sociálních služeb se uskutečnilo jednání o možnosti úpravy smluvních vztahů.
01.12.2015 Zveme na předvánoční setkání se seniory 3. 12. ve 14.30 v M-klubu. Na programu je kulturní program a beseda s představiteli města.
26.11.2015 Vedení radnice pozvalo zastupitele, členy výborů a komisí na přátelské setkání do M-klubu, kde jim poděkuje za letošní práci pro město.
26.11.2015 ČT odvysílá 27. 11. reportáž o dopravě na silnici I/35. Místostarosta Baťa odpovídal na otázky ohledně řešení dopravní situace ve městě.
26.11.2015 Starosta města spolu s členy výkonného výboru se zúčastnil valné hromady královských věnných měst, která se koná v Trutnově.
23.11.2015 Technické služby převezly a postavily vánoční strom na tradiční místo na nám. Přemysla Otakara II. Rozsvítí se v sobotu 28. 11. v 16:30 hod.
23.11.2015 Zastupitelstvo města schválilo nové Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města. Platí pro programové i individuální dotace.
23.11.2015 Na radnici se bude konat setkání s občany z vybraných lokalit ohledně dalších projektů v oblasti třídění odpadů.
12.11.2015 Na úřadě se konala schůzka o společném postupu města a RWE při rekonstrukci plynovodu v Denisově ulici, která proběhne v příštím roce.
12.11.2015 Město převzalo kompostéry pořízené z dotace OPŽP. Kompostéry budou rozmístěny do domácností v integrovaných částech města.
05.11.2015 Za účasti starosty města jednala skupina prevence kriminality o plánu prevence kriminality na období 2016 - 2019.
04.11.2015 Ve středu 4. 11. pokračovala jednání na místních částech, tentokrát ve Svařeni a v Brtče. Do Brtče byli pozváni také obyvatelé Vanic.
02.11.2015 Dne 2. listopadu proběhla ve Lhůtě a Domoradicích setkání vedení města s občany. Setkání ve Lhůtě se zúčastnili také obyvatelé Knířova.
26.10.2015 V průběhu listopadu město opraví chodník ve Fibichově ulici.
26.10.2015 Ve dnech 7. - 10. 11. proběhne oprava komunikace v Pražské ulici, o částečné uzavírce budeme včas informovat na internetových stránkách.
20.10.2015 Místostarosta a tajemník úřadu se v České Třebové zúčastnili semináře speciálně zaměřeného na dotace pro města a obce.
15.10.2015 Starosta města jednal s ředitelem pardubické pobočky ŘSD Vebrem o přípravě výstavby R35 a o opatřeních na silnici I/35 na průtahu městem.
12.10.2015 Na setkání kronikářů obcí Vysokomýtska, které povede kronikářka města Alena Korálová, se dnes bude diskutovat o vedení obecních kronik.
06.10.2015 "Radnice organizuje pro 6. třídy vysokomýtských ZŠ ""GO"" techniky zaměřené na prevenci patologických jevů a stmelení kolektivů. "
06.10.2015 Město připravuje žádost o dotaci na vegetační úpravy svahu pod botanickou zahradou. Na vlastní realizaci by mohlo dojít v příštím roce.
30.09.2015 V souvislosti se záměrem města vybudovat na Vinicích relaxační areál si rada prohlédne podobné areály ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích.
24.09.2015 Od 23. 9. 2015 byl jmenován tajemníkem Městského úřadu Vysoké Mýto Jan Vlček.
22.09.2015 Na radnici proběhlo jednání s prvním náměstkem ministra dopravy a ředitelem SFDI o opatřeních na průtahu městem a jejich financování.
18.09.2015 Město zahájilo přípravu rozpočtu na rok 2016. Jeho součástí jsou také rozpočty škol, Technických služeb a dalších organizací.
17.09.2015 Správní rada Mikroregionu Vysokomýtsko jednala o výběru dodavatele kompostérů, štěpkovačů a kontejneru, které budou pořízeny z dotace EU.
10.09.2015 Ve 14.00 symbolicky uzamknou starosta, místostarosta a radní Kovařík vodní hladinu vysokomýtské plovárny a tím ukončí její letošní sezonu.
10.09.2015 Město jednalo s Vysokomýtskou nemocnicí a firmou Fresenius Medical Care–DS o upřesnění pomocných prostor potřebných pro provoz dialýzy.
08.09.2015 Koordinační skupina projednala návrhy občanů k chystanému parku Za Pivovarem a revizalizaci veřejného prostoru u Alberta.
03.09.2015 Starosta přivítal návrhy Regionálního muzea na rozšíření kulturní spolupráce s partnerskými městy v Bulharsku.
03.09.2015 Vedení města diskutovalo s ředitelem Technických služeb o možnosti získání dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.
03.09.2015 Zástupci Vysokého Mýta jednali s představiteli Litomyšle a obce Cerekvice o dalším postupu prací na propojení obou měst cyklostezkou.
01.09.2015 Vedení města zahájilo na vysokomýtských základních školách nový školní rok. Do prvních tříd zde nastoupilo 160 dětí.
27.08.2015 Na tiskové konferenci města zazněly informace o výsledcích ankety, o probíhajících opravách a investicích i kulturních akcích.
27.08.2015 Na radnici proběhlo jednání se zástupci České pošty o umístění vysokomýtské pobočky.
19.08.2015 Starosta Jiraský s místostarostou Baťou jednali s hejtmanem Netolickým o podpoře rozvojových záměrů společnosti Iveco Czech Republic.
18.08.2015 Místostarostka Kejzlarová se na krajském úřadě zúčastnila jednání o přípravě Místních akčních plánů vzdělávání důležitých pro čerpání dotací
13.08.2015 V MŠ Lidická město provádí výměnu vzduchotechniky v kuchyni. V provozu bude od 1. září.
13.08.2015 Byly zahájeny práce na zateplení ZŠ v Knířově. Do začátku školního roku budou vyměněna okna a dveře, další práce potrvají do konce října.
13.08.2015 Finišují dokončovací práce na zateplení tělocvičny v areálu Technických služeb. Začátkem září proběhne kolaudace.
05.08.2015 Starostu navštívili zástupci SK Vysoké Mýto. Jednali o možné opravě hlavní hrací plochy a o akcích chystaných na stadionu v letošním roce.
30.07.2015 V okenních otvorech v galerii ve Zvonici bude vyzkoušena novinka v ochraně proti holubům, která odradí ptáky od usedání v místě aplikace.
30.07.2015 Do zítra 31. 7. mohou občané vyjádřit názor k budoucí podobě parku Za Pivovarem a prostoru u Alberta. Anketa je zveřejněna na webu města.
29.07.2015 Na radnici proběhlo jednání ohledně koncepce dopravy parkování a výsadby zeleně v Rokycanově ulici související s rekonstrukcí plynovodu.
24.07.2015 Na radnici proběhlo jednání o oprávách, které by chtěly provést Technické služby do konce roku, např. most ve Sportovní ul.
20.07.2015 Ještě 12 dnů mohou občané vyjádřit svůj názor k budoucí podobě parku Za Pivovarem a prostoru u Alberta. Anketa je zveřejněna na webu města.
20.07.2015 Pracovní tým pro přípravu zadání parku Za Pivovarem a revitalizace prostoru u Alberta probral doporučení občanů z veřejných setkání.
20.07.2015 Proběhlo otvírání obálek s nabídkami firem na vybudování cyklostezky do Hrušové. Nabídky podalo 11 uchazečů, nyní jsou dále posuzovány.
16.07.2015 Kvůli zkušební dráze Iveca dnes jedná starosta na Ministerstvu dopravy o podmínkách změny územního plánu. Před týdnem o tom jednal na UCL.
07.07.2015 Na městském úřadě proběhlo jednání o přípravě projektové dokumentace k vybudování chodníku k autobusové zastávce v Knířově.
04.07.2015 V létě jezdí přes Vysoké Mýto dva cyklobusy. Informace o jízdních řádech jsou na hlavní straně internetových stránek.
02.07.2015 Do partnerského Korbachu odcestovala hudební skupina The Oysters, která zde vystoupí na tradičních Staroměstských slavnostech.
02.07.2015 Na městském úřadě proběhne jednání o obnově zeleně v Rokycanově ulici ve Vysokém Mýtě.
29.06.2015 Na městských webových stránkách byla uveřejněna informace Policie ČR s fotografiemi zajištěné věci pocházející z majetkové trestné činnosti.
23.06.2015 Na pracovním semináři k občanským agendám se na radnici sejdou starostové PO3. Diskutovat budou rovněž o spolupráci v rámci mikroregionu.
23.06.2015 V průběhu valné hromady se radní seznámí s hospodařením Městských lesů Vysoké Mýto, s. r. o., plánem těžby a obnovou lesů.
21.06.2015 V Dolním Čifliku - Škorpilovcích (Bulharsko) byl odhalen památník bratrům Škorpilům.
15.06.2015 Na radnici se konalo jednání o připravovaných opravách inženýrských sítí v roce 2016 a na ně navazujících investic do městských komunikací.
15.06.2015 V pondělí 15. června se v M-klubu koná veřejná debata k vydávání místního zpravodaje. Zúčastní se jí mimo jiné Oldřich Kužílek.
03.06.2015 Zástupci MAS Nad Orlicí a MAS Litomyšlsko jednali se starostou o záměru definovat místní akční plán pro oblast školství v ORP Vysoké Mýto.
03.06.2015 Město zve na veřejné setkání nad budoucí podobou parku Za Pivovarem, které se koná ve středu 3. června od 15.30 v M-klubu.
02.06.2015 Ve čtvrtek 4. června navštíví Vysoké Mýto ministři české vlády - ministr financí Andrej Babiš a ministr dopravy Dan Ťok.
01.06.2015 Starosta města se zúčastnil návštěvy premiéra Sobotky v Iveco Czech Republic. V podvečer se s ním setká na jednání v Holicích.
01.06.2015 Zástupci města jednali na Městském úřadě v Litomyšli o koordinaci přípravy výstavby dalších etap cyklostezky Vysoké Mýto - Litomyšl.
22.05.2015 Na radnici proběhlo jednání o výběru vhodných opatření, která by mohla být v roce 2016 financována z Programu zvýšení bezpečnosti (SFDI).
22.05.2015 Skupina W.A.F. odjíždí koncertovat do polského Ozorkówa, kde bude reprezentovat město na kulturních slavnostech.
22.05.2015 V sobotu 23. 5. vystoupí na náměstí Přemysla Otakara II. Hradišťan & Jiří Pavlica. Koncert se uskuteční v rámci Čermákova Vysokého Mýta.
20.05.2015 Ve Vysokém Mýtě jednala valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.
13.05.2015 Do Vysokého Mýta zavítala na třídenní návštěvu delegace z partnerského Dolního Čifliku (BLG). Navštíví městské organizace i zdejší firmy.
13.05.2015 Místostarosta se zúčastnil jednání valné hromady Královských věnných měst, kde byl mimo jiné schvalován závěrečný účet za rok 2014.
12.05.2015 Místostarosta Baťa obhlédl zemní práce na ulici Kpt. Poplera, kde probíhá rekonstrukce plynovodu, a jednal o konečných úpravách povrchů.
11.05.2015 Starosta města poskytl rozhovor, který je zveřejněn na internetových stránkách NaseMyto.cz.
05.05.2015 Zástupci ProMejto - Jiří Šafr a Hana Lamatová - představili starostovi města činnost tohoto spolku a jeho akktivity v letošním roce.
04.05.2015 Krajský radní Jaromír Dušek a Václav John ze SŽDC jednali na radnici o plánované rekonstrukci železnice z Chocně do Vysokého Mýta.
29.04.2015 Na úřadě se uskutečnilo koordinační jednání, které se zabývalo zapracováním připomínek občanů do projektu Rekonstrukce Vaňorného náměstí.
29.04.2015 Na radnici se konalo zasedaní dozorčí rady Městských lesů Vysoké Mýto.
24.04.2015 Místostarosta města se zúčastnil valné hromady společnosti Ekola České Libchavy s. r. o., ve které má město majetkový podíl.
23.04.2015 Starosta se zúčastnil konference Komunitní služby v ČR nejen pro seniory a OZP, kde se jednalo o systému financování sociálních služeb.
22.04.2015 "V rámci Dne Země děti postavily z jogurtových kelímků žížalu ""Mejťandu"". Město vyhlásilo vítěze soutěže „O poklad Žížaly Mejťandy""."
21.04.2015 Byla provedena prohlídka a posouzení technického stavu střešní krytina na budově Mikáda - střediska volného času.
20.04.2015 Starosta F. Jiraský s radními H. Mandíkovou a J. Šafrovou se setkali s poslancem Janem Farským a diskutovali s ním o otevřené radnici.
17.04.2015 Do článku o veřejném projednání projektu Rekonstrukce náměstí Vaňorného byl nově vložen zápis s obodovánými problémy a návrhy na změnu.
16.04.2015 Starostové okolních obcí se sešli na úřadě na 2. setkání k projektu Podpora meziobecní spolupráce a zhodnotili dosavadní aktivity.
16.04.2015 Na radnici se uskutečnilo další přípravné jednání k oslavám 120. výročí založení firmy Josefa Sodomky, které proběhnou od 1. 6. do 6. 6.
15.04.2015 Za účasti projektanta, osadního výboru a zástupců města proběhlo na radnici jednání ohledně stavebních úprav hasičské zbrojnice ve Svařeni.
14.04.2015 Z důvodu přípravy záměru sportovně relaxační lokality na Vinicích navštíví rada města areál cykloparku a relaxačního lesa v Podhůře.
10.04.2015 Na úřadě proběhlo jednání o rekonstrukci plynovodu na nám. Přemysla Otakara II. a o jejím dopadu na ostatní investiční akce.
09.04.2015 Na veřejném projednání projektu rekonstrukce náměstí Vaňorného 15. dubna v sále klubové scény M-klubu je zajištěno hlídání pro malé děti.
09.04.2015 V areálu Technických služeb proběhl již 3. kontrolní den na zateplení tělocvičny.
09.04.2015 Na zahradách MŠ Žerotínova a MŠ Pod Smrkem proběhl kontrolní den projektu Regenerace přírodních zahrad.
09.04.2015 Starosta poděkoval Martinu Viktorinovi ml. a studentům gymnázia, kteří uspěli v soutěži AMAVET a ROBO RAVE za výbornou reprezentaci města.
08.04.2015 Starostu města navštívil jednatel společnosti TORO VM Ing. Milan Mandík s nabídkou pronájmu bioplynové stanice.
08.04.2015 Proběhlo jednání o návrhu úpravy vjezdu do areálu společnosti TOMIL, s. r. o. a Iveco Czech Republic, a. s.
07.04.2015 V zahradách MŠ Žerotínova a MŠ Pod Smrkem probíhají přípravné práce k jejich regeneraci.
07.04.2015 Na radnici proběhlo jednání správní rady Mikroregionu Vysokomýtsko. Připravovat bude společné projekty na rok 2015 a program valné hromady.
03.04.2015 Město objednalo posouzení technického stavu budov Vysokomýtské nemocnice.
01.04.2015 Na městském úřadě byly otevřeny obálky s nabídkami na dodávku osvětlení v Městské knihovně.
01.04.2015 VOŠ a SŠS a Erudio CZ - pořadatelé akce ŘEMESLO/SKILL představili starostovi program letošního ročníku a požádali město o spolupráci.
01.04.2015 Luděk Hojný ze Zahrady Harta nabídl městu spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Nabídka rozšíří spektrum atraktivit ve městě a okolí.
01.04.2015 "Na úřadě se konalo jednání nad projektem opravy ""spolkového domu"" ve Svařeni. Bude zde rekonstruován krov včetně střešní krytiny. "
01.04.2015 Na radnici proběhla schůzka k přípravě výstavby nového chodníku k autobusové zastávce v Knířově.
31.03.2015 Uskutečnilo se jednání o možnosti položení vlastních kabelových chrániček při plánované rekonstrukci plynu na nám. Přemysla Otakara II.
30.03.2015 Na radnici se konalo jednání se zástupci Nadace Partnerství, kteří budou 15. 4. facilitovat veřejné setkání o revitalizaci nám. Vaňorného.
30.03.2015 Na Městském bytovém podniku se konalo zasedání dozorčí rady.
30.03.2015 Na městském úřadě proběhlo školení asistentů prevence kriminality.
26.03.2015 Na radnici proběhlo jednání ohledně výměny střešních oken na budově úřadu v Jiráskově ulici a na hlavní budově ZŠ Javornického.
26.03.2015 Starosta se účastní sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Projednává se činnost a koncepční záležitosti do r. 2018.
25.03.2015 Na městském úřadě proběhlo hodnocení nabídek na opravu tří oken v ZUŠ. Vlastní oprava by měla být prováděna během letních prázdnin.
24.03.2015 Starosta jednal s hejtmanem Netolickým, jeho náměstkem Línkem a ředitelem Pejchlem o možných způsobech rekonstrukce Vysokomýtské nemocnice.
23.03.2015 Na radnici se uskutečnilo setkání s mysliveckými hospodáři z celé PO3, kteří budou informováni o metodikách, léčivech apod.
23.03.2015 19. a 20 3. provedl Pardubický kraj přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Ve zprávě poté uvedl, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
23.03.2015 Místostarosta Baťa se na hřbitově seznámil s postupem úprav okolí hrobů Rudoarmějců. Náhrobky opravilo vloni Ruské velvyslanectví.
20.03.2015 Z ekonomických a technických důvodů nezahájí Technické služby od 1. dubna provoz sběrného dvora v ulici Gen. Svatoně.
20.03.2015 U vchodu krytého plaveckého bazénu byla instalována bezpečnostní kamera, aby nedocházelo ke krádežím kol.
19.03.2015 Místostarosta Roman Baťa jednal s ředitelem Městského bytového podniku Jiřím Ropkem o přípravě jednání dozorčí rady.
18.03.2015 Rada města schválila investiční záměr zateplení ZŠ Knířov.
18.03.2015 Místostarosta Roman Baťa a referent dotačních projektů Jan Vlček se zúčastníli semináře k novému dotačnímu období EU a představení IROP.
17.03.2015 Na radnici proběhlo jednání s RWE ohledně koordinace činností při plánovaných rekonstrukcích plynovodní sítě ve Vysokém Mýtě.
17.03.2015 Technické služby opravují chodník u křižovatky ulice Javornického a Českých bratří.
16.03.2015 Členové stavební komise v rámci svého jednání navštívili budovu bývalého okresu v ulici Gen. Závady a seznámili se s jejím stavem.
16.03.2015 Na dětském hřišti na náměstí Naděje byly při prohlídce vybrány nevyhovující herní prvky, které Technické služby odstraní.
16.03.2015 Starosta František Jiraský se účastní zasedání valné hromady společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
13.03.2015 Město uspořádá 15.4. od 15:30 na klubové scéně M-klubu veřejnou prezentaci s diskuzí k projektu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě.
13.03.2015 Místostarostka Helena Kejzlarová se zúčastní slavnostního zakončení krajského kola soutěže ZUŠ, které probíhá 12. a 13.3. ve Vysokém Mýtě.
13.03.2015 Starosta se v Pardubicích zúčastnil setkání Svazu měst a obcí, na kterém se diskutovalo o hospodaření obcí a nových dotačních pravidlech.
12.03.2015 Město Vysoké Mýto společně se svými organizacemi a okolními obcemi připravuje nákup energií - plynu a el. energie.
12.03.2015 Rada města projednala záměr revitalizace školní zahrady MŠ Lidická.
12.03.2015 Proběhl první kontrolní den na stavbě - zateplení tělocvičny v areálu Technických služeb.
12.03.2015 Na radnici proběhlo jednání o připravovaných protipovodňových opatřeních na Blahovském potoku a v Průhonech.
12.03.2015 Město připravuje v dubnu veřejnou prezentaci s diskuzí k projektu „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“.
12.03.2015 Místostarosta Baťa jednal o úpravách zázemí pro oddávající v obřadní síni na radnici.
11.03.2015 Místostarostka Helena Kejzlarová projednala s ředitelkou ZUŠ podporu Krajského kola soutěže ZUŠ, 12. - 13. 3. ve Vysokém Mýtě.
11.03.2015 Zástupci městského úřadu projednávali na Krajském úřadě v Pardubicích další postup stavebního úřadu ohledně areálu MULTIAGRO ve Slatině.
11.03.2015 Manažer prevence kriminality jednal s vedením města o Bezpečnostní analýze města pro rok 2015 a o možných způsobech řešení problémů.
11.03.2015 Koordinační skupina jednala o přípravě oslav 120. výročí založení Carrosserie Sodomka. Rozmanité akce se uskuteční v týdnu od 1. do 6. 6.
10.03.2015 Na radnici zasedala správní rada Mikroregionu Vysokomýtsko. Připravovala jednání valné hromady a dokončení dotovaných rozvojových projektů.
09.03.2015 Na městském úřadě se uskutečnila první schůzka k možnosti revitalizace dětského hřiště na náměstí Naděje.
09.03.2015 Výkonný ředitel SPELOS P.Vrzáň se u starosty informoval na zákaz provozování výherních hracích automatů a případnou změnu rozhodnutí ZM.
09.03.2015 Na úřadě proběhlo jednání o přípravě podmínek města k plánované rekonstrukci plynovodního řadu na nám. Přemysla Otakara II.
09.03.2015 "Vysoké Mýto se 10. 3. vyvěšením tibetské vlajky zapojí do kampaně ""Vlajka pro Tibet"" na protest proti porušování lidských práv v Tibetu. "
05.03.2015 Na doporučení vlády se ve městě ve 12:00 rozezněly sirény jako symbolické uctění památky osmi občanů, kteří zahynuli v Uherském Brodě.
05.03.2015 Rada města schválila restaurování pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého v Jungmannových sadech. Restaurována bude letos v létě.
05.03.2015 Místostarosta Baťa se setkal s předsedou osadního výboru Martinem Maškem a projednávali priority v investičních akcích v Domoradicích.
05.03.2015 Dnes večer budou v Šemberově divadle předány Výroční ceny za rok 2014. Přehled oceněných bude bezprostředně zveřejněn.
04.03.2015 Ředitel Milan Mandík seznámil starostu se záměrem firmy TORO VM revitalizovat prostranství kolem Motorestu TORO a v sousedství plovárny.
04.03.2015 Ředitel Naděje Milan Nádvorník navštívil starostu města a probíral s ním problematiku sociálních služeb pro seniory.
04.03.2015 Místostarosta se zúčastnil setkání Povodí Labe a Ministerstva zemědělství s představiteli obcí a krajů o podpoře prevence před povodněmi.
04.03.2015 Členové zastupitelstva se sešli na pracovním semináři k návrhu rozpočtu na rok 2015,na kterém zazněly četné dotazy a vysvětlující informace.
03.03.2015 Na pozvání bulharského velvyslance Petkova se starosta města zúčastnil oficiálního setkání s partnery a přáteli Bulharska.
02.03.2015 U starosty Jiraského se uskutečnilo jednání o přípravě zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2018.
02.03.2015 Na radnici proběhlo jednání o návrhu vybudování trati pro horská kola na Vinicích a o možnostech dalšího volnočasového využití lokality.
27.02.2015 Na pravidelné měsíční bezpečnostní poradě se starosta sešel s velitelem obvodního oddělení Policie ČR a velitelem Městské policie.
27.02.2015 Starostu navštivili zástupci loutkového divadla Srdíčko a informovali ho o stavu divadelní scény, která by potřebovala rekonstrukci.
26.02.2015 Hejtman Martin Netolický jednal na úřadě s vedením města, starosty okolních obcí a Policií ČR o situaci kolem skladu zbraní ve Slatině.
25.02.2015 Na radnici se uskutečnilo jednání představitelů Iveca, města, Regionálního muzea, MČK a VMK k oslavám 12o let Carrosserie Sodomka.
24.02.2015 Místostarosta Roman Baťa jednal v Praze na GŘ hasičského záchranného sboru ČR ohledně dotace na cisternovou stříkačku pro SDH Vysoké Mýto.
24.02.2015 Rada města navštívila Vysokomýtskou nemocnici v Hradecké ulici a seznámila se zde se stavem a provozem budov.