Zvláštní orgány města

Komise města Vysokého Mýta pro sociálně - právní ochranu dětí

předseda:

Bc. Ludmila Abrahamová

 

zástupce předsedy:

lic. Tomáš Salášek

 

členové:

MUDr. Jiřina Šafrová

Mgr. Soňa Teplá

Mgr. Aneta Šedová

Mgr. Iveta Diepoltová

 

tajemník:

lic. Alena Koziolová

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto

Předseda:

Ing. František Jiraský

 

Místopředseda:

Ing. Martin Krejza

 

Členové:

Mgr. Jan Vlček

Bc. Iveta Petrová

npor. Milan Vincenc DiS.

Ing. Miloš Huryta

Ing. Patrik Chadima

plk. Mgr. Radomír Štantejský

 

Tajemník BRM:

Bc. Iveta Petrová

Povodňová komise města Vysokého Mýta

Povodňová komise města Vysokého Mýta

 

Předseda:

Ing. František Jiraský

 

Členové: 

Ing. Martin Krejza

Jitka Jasanská, DiS.

npor. Milan Vincenc, DiS.

npor. Bc. Filip Perout

Jan Merkl

Bc. Iveta Petrová

Petr Motl

René Grim

Povodňová komise města Vysoké Mýto a povodňová komise obce s rozšířenou působností

Povodňová komise ORP Vysoké Mýto

 

Předseda: 

Ing. František Jiraský

 

Členové:

Ing. Martin Krejza

Martin Vyhledal

Pavel Dvořák

Bc. Iveta Petrová

Ing. Jan Ropek

Ing. Veronika Richterová