Výbory

Finanční výbor

Zastupitelstvo města povinně zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, finanční výbor zastupitelstva, který jako iniciativní předkládá zastupitelstvu města svoje stanoviska a návrhy. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města povinně zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kontroní výbor zastupitelstva, který jako iniciativní předkládá zastupitelstvu města svoje stanoviska a návrhy, dále provádí kontroly a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Osadní výbor Vanice

Předseda:
Lenka Raušerová

Členové:
Pavel Raušer
Zdeněk Svoboda
Michal Novotný
Miloš Karal

Osadní výbor Lhůta

Předseda:
Libor Vodstrčil

Členové:
Jaroslava Martincová
Miroslav Krejsa

Osadní výbor Knířov

Předseda:
Martin Hanák

Členové:
Jaromír Holub
Ing. Vladimír Richtr

Osadní výbor Brteč

Předseda:
Roman Klofanda

Členové:
Radomír Pohorský
Gertruda Šestáková
Ing. Ladislav Stráník
Pavel Vannay

Osadní výbor Svařeň

Předsedkyně:
Pavla Dušková

Členové:
Radek Šimčík
Petr Páv
Jaroslava Pilařová
Michal Pešout
Jan Stránský

Osadní výbor Domoradice

Předseda:
Martin Mašek

Členové:
Marta Nekvindová
Jaroslav Megela
Milan Sůra
Martin Šípek
Martin Osinek