Finanční výbor

Zastupitelstvo města povinně zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, finanční výbor zastupitelstva, který jako iniciativní předkládá zastupitelstvu města svoje stanoviska a návrhy. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor je devítičlenný.

Předseda:
Ing. Roman Baťa

Členové:
Petr Limberský
Dana Filipiová
Ing. Pavel Kubů
Mgr. Jan Schejbal
Ing. Jiří Vojnar
Milan Laba
Tomáš Pokorný
Mgr. Martin Koblížek