Vedení úřadu

Vedení městského úřadu tvoří starosta, místostarostové a tajemník.

Starosta zastupuje město navenek. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Podrobnosti výkonu této funkce upravuje zákon o obcích a organizační řád městského úřadu. Starosta řídí městskou policii, krizový štáb, bezpečnostní radu ORP Vysoké Mýto, povodňovou komisi ORP Vysoké Mýto a povodňovou komisi města Vysokého Mýta.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Podrobnosti výkonu této funkce upravuje zákon o obcích a organizační řád městského úřadu.

Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i v přenesené působnosti. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Tajemník je nadřízeným zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. Podrobnosti výkonu funkce tajemníka upravuje zákon o obcích a organizační řád městského úřadu.

Vedení městského úřadu sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Ing. Jiraský František

Ing. Jiraský František

starosta
465 466 124
B. Smetany 92, kancelář. č. 106
Ing. Krejza Martin

Ing. Krejza Martin

místostarosta
465 466 126
B. Smetany 92, kancelář. č. 109
Mgr. Lipavský Jan

Mgr. Lipavský Jan

místostarosta
465 466 121
B. Smetany 92, kancelář. č. 119
Mgr. Jan Vlček

Mgr. Jan Vlček

tajemník
465 466 125
B. Smetany 92, kancelář. č. 108