Doprava

Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

26. dubna 2023
Na webové aplikaci doprava.pardubickykraj.cz, kterou zřídil Pardubický kraj pro lepší a detailnější informování veřejnosti o započatých či chystaných dopravních stavbách v kraji, je uvedena také připravovaná dopravní stavba napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ.
Dálnice před Vysokým Mýtem. Intenzivně pokračuje příprava dalších úseků

Dálnice před Vysokým Mýtem. Intenzivně pokračuje příprava dalších úseků

5. prosince 2022
Ve čtvrtek 22. prosince proběhne slavnostní zprovoznění bezmála patnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova. Dálnice se tak přiblíží na dohled k Vysokému Mýtu.Mezitím intenzívně pokračují přípravy stavby navazujících úseků dálnice, aby doba, která uplyne do jejich otevření, byla co nejkratší. Na posledním kontrolním dnu ke stavbě zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a projekčních firem informovali představitele Vysokého Mýta a obcí ležících na trase dálnice o tom, co se od posledního setkání událo a jak pokročila příprava jednotlivých úseků. Bez problémů pokračují výkupy pozemků a připravují se výběrová řízení na zhotovitele stavby.
Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

7. května 2021
Na městských webových stránkách vzáložce PROJEKTY / PROJEKTY OSTATNÍCH INVESTORŮ byl zveřejněn projekt Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, který připravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Projekt obsahuje odkazy na územně plánovací dokumentace, dokumentaci Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stavby Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ,studii proveditelnosti a další dokumenty. Nově byla do projektu vložena prezentace s vizualizacemi. Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje ve spolupráci směstem Vysokým Mýtem s plánovaným napojením silnice II/312 na D35 u Vysokého Mýta seznámily veřejnost ve středu 26. května vM-klubu ve Vysokém Mýtě.