Doprava

Uzavírka silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav

Uzavírka silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav

20. března 2024
V souvislosti s probíhající stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je z důvodu výstavby mostu od začátku dubna 2024 plánována úplná uzavírka silnice III/30523 mezi Vysokým Mýtem a obcí Vraclav. Silnice III/30527 ve směru na Domoradice bude průjezdná.
Uzavírka poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem

Uzavírka poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem

26. února 2024
V souvislosti se stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je od pondělí 4. března 2024 plánována úplná uzavírka knířovské poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem, která by měla trvat do konce roku 2025.
Jízdní řády autobusových linek po dobu uzavírky provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

Jízdní řády autobusových linek po dobu uzavírky provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

14. února 2024
V souvislosti s uzavírkou provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu z důvodu stavby dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov bude od 19. února 2024 do 31. prosince 2024 dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná linkami č. 700924 a 700923 dopravce BusLine Pardubicko s. r. o.
Aktuální informace o termínu uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

Aktuální informace o termínu uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

7. února 2024
Podle aktuálních informací od zhotovitele dojde v pondělí 19. února k uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu v souvislosti se stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov.
Uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

Uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

2. února 2024
Z důvodu výstavby mostu v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde od začátku února 2024 do konce roku 2024 k úplnému uzavření provozu silnice II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu, v místech od křižovatky se silnicí III/35711.
Uzavření provozu na souběžné komunikaci se silnicí I/35 od posklizňové linky ke křižovatce s ulicí Průmyslová

Uzavření provozu na souběžné komunikaci se silnicí I/35 od posklizňové linky ke křižovatce s ulicí Průmyslová

31. ledna 2024
Z důvodu výstavby okružní křižovatky v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde od začátku února 2024 do konce roku 2025 k úplnému uzavření provozu na místní komunikaci na pozemcích parc. čísla 10191/3 a 10191/4 na katastrálním území Vysokého Mýta. Jedná se o souběžnou komunikaci se silnicí I/35 v místech od posklizňové linky ke křižovatce s místní komunikací ulice Průmyslová.
Částečné omezení provozu na místní komunikaci v Peklovcích

Částečné omezení provozu na místní komunikaci v Peklovcích

30. ledna 2024
Z důvodu stavebních prací při výstavbě mostního objektu v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov bude docházet od začátku února 2024 do konce května 2025 k částečnému omezení provozu na místní komunikaci v Peklovcích – u zahrádkářské kolonie, kde bude dle aktuálně prováděných prací zřízeno pracovní místo.
Dopravní omezení plánovaná od února 2024 při stavbě dálnice D35

Dopravní omezení plánovaná od února 2024 při stavbě dálnice D35

26. ledna 2024
Z důvodu výstavby mostu v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde v průběhu února do konce roku 2024 k úplné uzavírce silnice II/357 z Vysokého Mýta směr na Knířov a Lhůtu v místech od křižovatky se silnicí III/35711.
Částečné omezení provozu na silnici III/30523 směr z Vysokého Mýta na Vraclav a Domoradice

Částečné omezení provozu na silnici III/30523 směr z Vysokého Mýta na Vraclav a Domoradice

20. ledna 2024
Z důvodu stavebních prací v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov dojde k částečnému omezení provozu na silnici III/30523 směrem z Vysokého Mýta na Vraclav a Domoradice.
Dopravní uzavírka od okrajové části komunikace v ulici Prokopa Velikého směrem do Peklovců

Dopravní uzavírka od okrajové části komunikace v ulici Prokopa Velikého směrem do Peklovců

6. ledna 2024
V souvislosti se stavbou dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta v úseku Vysoké Mýto - Džbánov dojde od 10. ledna 2024 do 30. dubna 2025 z důvodu výstavby mostu k uzavírce okrajové části místní komunikace ulice Prokopa Velikého v úseku od garáží za domy č. p. 786 a 787 po křižovatku s komunikací v Peklovcích.
Dopravní omezení v rámci výstavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Dopravní omezení v rámci výstavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov

3. ledna 2024
Vysoké Mýto a jeho okolí čekají v následujících měsících uzavírky a další dopravní omezení související se stavbou dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta v úseku Vysoké Mýto – Džbánov.
Dálniční obchvat přinese obyvatelům města zklidnění dopravy

Dálniční obchvat přinese obyvatelům města zklidnění dopravy

22. listopadu 2023
Obyvatelé Vysokého Mýta už několik desetiletí čekají na obchvat, který by ulehčil život ve městě. Dlouhodobě je trápí především tranzitní doprava na silnici první třídy dělící město na dvě části. Přináší to komplikace nejen zdejším obyvatelům, kteří ji denně překonávají ať pěšky či automobily, ale i řidičům, jež městem projíždějí. Nyní svitla naděje, že se to do dvou let změní. Ve čtvrtek 16. listopadu symbolickým slavnostním poklepáním na základní kámen zahájili zástupci státu, kraje, města, investora a zhotovitele důležitou dopravní stavbu dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta. Šest kilometrů dlouhý úsek Vysoké Mýto - Džbánov.
Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

26. dubna 2023
Na webové aplikaci doprava.pardubickykraj.cz, kterou zřídil Pardubický kraj pro lepší a detailnější informování veřejnosti o započatých či chystaných dopravních stavbách v kraji, je uvedena také připravovaná dopravní stavba napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ.
Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

7. května 2021
Na městských webových stránkách vzáložce PROJEKTY / PROJEKTY OSTATNÍCH INVESTORŮ byl zveřejněn projekt Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, který připravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Projekt obsahuje odkazy na územně plánovací dokumentace, dokumentaci Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stavby Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ,studii proveditelnosti a další dokumenty. Nově byla do projektu vložena prezentace s vizualizacemi. Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje ve spolupráci směstem Vysokým Mýtem s plánovaným napojením silnice II/312 na D35 u Vysokého Mýta seznámily veřejnost ve středu 26. května vM-klubu ve Vysokém Mýtě.