Doprava

Dálniční obchvat přinese obyvatelům města zklidnění dopravy

Dálniční obchvat přinese obyvatelům města zklidnění dopravy

22. listopadu 2023
Obyvatelé Vysokého Mýta už několik desetiletí čekají na obchvat, který by ulehčil život ve městě. Dlouhodobě je trápí především tranzitní doprava na silnici první třídy dělící město na dvě části. Přináší to komplikace nejen zdejším obyvatelům, kteří ji denně překonávají ať pěšky či automobily, ale i řidičům, jež městem projíždějí. Nyní svitla naděje, že se to do dvou let změní. Ve čtvrtek 16. listopadu symbolickým slavnostním poklepáním na základní kámen zahájili zástupci státu, kraje, města, investora a zhotovitele důležitou dopravní stavbu dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta. Šest kilometrů dlouhý úsek Vysoké Mýto - Džbánov.
Záchranný archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35 v okolí Vysokého Mýta jde podle plánu

Záchranný archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35 v okolí Vysokého Mýta jde podle plánu

20. září 2023
Videoreportáž / Archeologický výzkum probíhá na třech úsecích budoucí dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov – Litomyšl. Přitom už v roce 2026 by měla být stavba předána řidičům. Prozatím bylo v tomto dvacetikilometrovém úseku objeveno přes 20 nalezišť, což je více, než se čekalo.
Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

26. dubna 2023
Na webové aplikaci doprava.pardubickykraj.cz, kterou zřídil Pardubický kraj pro lepší a detailnější informování veřejnosti o započatých či chystaných dopravních stavbách v kraji, je uvedena také připravovaná dopravní stavba napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ.
Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

7. května 2021
Na městských webových stránkách vzáložce PROJEKTY / PROJEKTY OSTATNÍCH INVESTORŮ byl zveřejněn projekt Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, který připravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Projekt obsahuje odkazy na územně plánovací dokumentace, dokumentaci Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stavby Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ,studii proveditelnosti a další dokumenty. Nově byla do projektu vložena prezentace s vizualizacemi. Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje ve spolupráci směstem Vysokým Mýtem s plánovaným napojením silnice II/312 na D35 u Vysokého Mýta seznámily veřejnost ve středu 26. května vM-klubu ve Vysokém Mýtě.