Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Informace na krajském webu o přípravě stavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Na webové aplikaci doprava.pardubickykraj.cz, kterou zřídil Pardubický kraj pro lepší a detailnější informování veřejnosti o započatých či chystaných dopravních stavbách v kraji, je uvedena také připravovaná dopravní stavba napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ.

V záložce dopravní stavební akce Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ jsou uvedeny leták se základními informacemi o projektu, zápis z jednání, koordinační situace z technické studie a odkaz na webové stránky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, kde jsou zveřejněny další informace o projektu.