Kontakty

Osobní emailové kontakty zaměstnanců neslouží k oficiální komunikaci s úřadem. K tomu účelu je potřeba posílat poštu výhradně na adresu radnice@vysoke-myto.cz, nejlépe s elektronickým podpisem.

Vedení města

Ing. Jiraský František starosta starosta@vysoke-myto.cz 465 466 124
Ing. Krejza Martin místostarosta martin.krejza@vysoke-myto.cz 465 466 126
Mgr. Lipavský Jan místostarosta jan.lipavsky@vysoke-myto.cz 465 466 121
Mgr. Jan Vlček tajemník tajemnik@vysoke-myto.cz 465 466 125

Interní audit a kontrola

Ing. Fišerová Stanislava interní audit a kontrola stanislava.fiserova@vysoke-myto.cz 465 466 154

Referenti podřízení přímo tajemníkovi

Kořínková Kamila mzdová účtárna kamila.korinkova@vysoke-myto.cz 465 466 127
Bc. Kutnarová Radka personalistika radka.kutnarova@vysoke-myto.cz 465 466 128
Mgr. Lněničková Marie tisková mluvčí, vnější vztahy marie.lnenickova@vysoke-myto.cz 465 466 134

Odbor kanceláře starosty

Bc. Klasovitá Petra vedoucí petra.klasovita@vysoke-myto.cz 465 466 137
Kočová Jitka sekretariát jitka.kocova@vysoke-myto.cz 465 466 122
Nádvorníková Markéta, Dis. sekretariát marketa.nadvornikova@vysoke-myto.cz 465 466 124

Odbor školství kultury a sportu

Mgr. Klaudová Jindřiška vedoucí jindriska.klaudova@vysoke-myto.cz 465 466 153
Benešová Renata školství renata.benesova@vysoke-myto.cz 465 466 139
Fendrychová Radka školství, sport radka.fendrychova@vysoke-myto.cz 465 466 138
Kotrbová Michaela kultura, cestovní ruch michaela.kotrbova@vysoke-myto.cz 465 466 113

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing. Unčovská Blanka vedoucí blanka.uncovska@vysoke-myto.cz 465 466 117
Bc. Houdková Pavla kontrolní činnost pavla.houdkova@vysoke-myto.cz 465 466 116
Kvičerová Dagmar registrace živností dagmar.kvicerova@vysoke-myto.cz 465 466 115
Tomášková Jana registrace živností jana.tomaskova@vysoke-myto.cz 465 466 119

Odbor finanční

Ing. Zima Michal vedoucí michal.zima@vysoke-myto.cz 465 466 144
Horáčková Soňa Klientské centrum - pokladna, místní poplatky sona.horackova@vysoke-myto.cz 465 466 132
Ing. Paulusová Ivana fakturace ivana.paulusova@vysoke-myto.cz 465 466 142
Přibylová Markéta účtárna výdajů marketa.pribylova@vysoke-myto.cz 465 466 143
Říhová Pavlína účtárna příjmů pavlina.rihova@vysoke-myto.cz 465 466 140
Ing. Svobodová Jana hlavní účetní jana.svobodova@vysoke-myto.cz 465 466 141
Vlková Iva Klientské centrum - pokladna, místní poplatky iva.vlkova@vysoke-myto.cz 465 466 131

Odbor vnitřních věcí

Kořínek Jiří vedoucí jiri.korinek@vysoke-myto.cz 465 466 175
Ing. Knap Jiří správa počítačových sítí jiri.knap@vysoke-myto.cz 465 466 120
Mudrichová Jana Klientské centrum - podatelna, ověřování, CzechPoint jana.mudrichova@vysoke-myto.cz 465 466 130
Poklopová Libuše Klientské centrum - podatelna, ověřování, CzechPoint libuse.poklopova@vysoke-myto.cz 465 466 129
Sýkorová Pavla správa budov pavla.sykorova@vysoke-myto.cz 465 466 172
Vondráček Petr správa počítačových sítí petr.vondracek@vysoke-myto.cz 465 466 120

Odbor právní a majetkový

JUDr. Poláček Libor vedoucí libor.polacek@vysoke-myto.cz 465 466 135
Ing. Holubová Jana bytová agenda, evidence movitého majetku jana.holubova@vysoke-myto.cz 465 466 148
Ing. Kociánová Marie zábory veřejného prostranství, nájmy marie.kocianova@vysoke-myto.cz 465 466 152
Šedová Dagmar převody nemovitostí, věcná břemena dagmar.sedova@vysoke-myto.cz 465 466 147

Odbor rozvoje města

Bc. Halama Ondřej vedoucí ondrej.halama@vysoke-myto.cz 465 466 149
Ing. Čápová Andrea referent dotačních projektů andrea.capova@vysoke-myto.cz 465 466 114
Šplíchal Josef, DiS. investice, technický dozor josef.splichal@vysoke-myto.cz 465 466 166
Vojtěch Josef investice, technický dozor josef.vojtech@vysoke-myto.cz 465 466 168

Odbor životního prostředí

Ing. Richtrová Veronika vedoucí veronika.richtrova@vysoke-myto.cz 465 466 156
Janecká Jana ochrana zvířat, zemědělský půdní fond jana.janecka@vysoke-myto.cz 465 466 164
Bc. Jasanská Jitka, DiS. myslivost, lesy jitka.jasanska@vysoke-myto.cz 465 466 162
Andrlová Petra, DiS. ochrana ovzduší, odpady petra.andrlova@vysoke-myto.cz 465 466 177
Bc. Tomášková Kateřina ochrana přírody, rybářské lístky katerina.tomaskova@vysoke-myto.cz 465 466 163

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

lic. Ottová Jana vedoucí jana.ottova@vysoke-myto.cz 465 466 157
Bobela Vladislav stavební úřad vladislav.bobela@vysoke-myto.cz 465 466 146
Ing. arch. Chobotský Jakub architekt města jakub.chobotsky@vysoke-myto.cz 465 466 176
Machata Petr stavební úřad petr.machata@vysoke-myto.cz 465 466 167
Sikorová Monika vodní hospodářství - Choceňsko monika.sikorova@vysoke-myto.cz 465 466 159
Sommrová Jana referent územního plánování jana.sommrova@vysoke-myto.cz 465 466 169
Tvaroha Aleš, DiS. památková péče ales.tvaroha@vysoke-myto.cz 465 466 181
Vobejdová Zdeňka stavební úřad zdenka.vobejdova@vysoke-myto.cz 465 466 165
Vyhledal Martin vodní hospodářství martin.vyhledal@vysoke-myto.cz 465 466 160
Zelingerová Aneta, DiS. referent územního plánování aneta.zelingerova@vysoke-myto.cz 465 466 118

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Abrahamová Ludmila vedoucí ludmila.abrahamova@vysoke-myto.cz 465 466 218
Bc. Ačová Zuzana, DiS. náhradní rodinná péče zuzana.acova@vysoke-myto.cz 465 466 214
Mgr. Konečná Alena veřejný opatrovník a.konecna@vysoke-myto.cz 465 466 213
Bc. Koukolová Helena doprovázení pěstounských rodin helena.koukolova@vysoke-myto.cz 465 466 214
lic. Koziolová Alena opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko alena.koziolova@vysoke-myto.cz 465 466 229
Mgr. Labová Renata, DiS. náhradní rodinná péče renata.labova@vysoke-myto.cz 465 466 220
Bc. Lacmanová Jitka opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko jitka.lacmanova@vysoke-myto.cz 465 466 217
Bc. Pánková Kateřina veřejný opatrovník, sociální pracovník katerina.pankova@vysoke-myto.cz 465 466 219
Řehůřková Zlata opatrovnictví nezletilých Choceňsko zlata.rehurkova@vysoke-myto.cz 465 466 221
lic. Salášek Tomáš kurátor pro mládež pro oblast Vysokomýtsko tomas.salasek@vysoke-myto.cz 465 466 225
Svobodová Zuzana, DiS. kurátor pro mládež pro oblast Choceňsko zuzana.svobodova@vysoke-myto.cz 465 466 216
Mgr. Vondřejcová Romana sociální pracovník, romský koordinátor romana.vondrejcova@vysoke-myto.cz 465 466 223
Bc. Zastoupil Kamil opatrovnictví nezletilých Choceňsko kamil.zastoupil@vysoke-myto.cz 465 466 202

Odbor občanských agend

Mgr. Běloušek Vladimír vedoucí vladimir.belousek@vysoke-myto.cz 465 466 234
Hurytová Iveta občanské průkazy, pasy iveta.hurytova@vysoke-myto.cz 465 466 235
Ing. Kaplanová Veronika občanské průkazy, pasy veronika.kaplanova@vysoke-myto.cz 465 466 230
Kuchtová Petra ověřování, Czech POINT petra.kuchtova@vysoke-myto.cz 465 466 211
Šotnerová Lenka občanské průkazy, pasy lenka.sotnerova@vysoke-myto.cz 465 466 228
Staňková Jaroslava matrika jaroslava.stankova@vysoke-myto.cz 465 466 233
Vacková Eva evidence obyvatel eva.vackova@vysoke-myto.cz 465 466 231

Odbor dopravních a správních agend

Bc. Šťastná Kristýna vedoucí, SME, taxislužba kristyna.stastna@vysoke-myto.cz 465 466 255
Běloušková Ivana evidence vozidel ivana.belouskova@vysoke-myto.cz 465 466 257
Mgr. Benešová Blanka přestupky blanka.benesova@vysoke-myto.cz 465 466 174
Faltusová Kateřina evidence vozidel katerina.faltusova@vysoke-myto.cz 465 466 253
Holub Jaromír, DiS. silniční hospodářství jaromir.holub@vysoke-myto.cz 465 466 246
Ing. Bc. Jedlička Oldřich přestupky oldrich.jedlicka@vysoke-myto.cz 465 466 182
Bc. Josefyová Aneta přestupky aneta.josefyova@vysoke-myto.cz 465 466 259
Bc. Kacelová Linda vymáhání pohledávek linda.kacelova@vysoke-myto.cz 465 466 145
Konečná Alena evidence řidičů alena.konecna@vysoke-myto.cz 465 466 252
Matoušková Monika evidence vozidel monika.matouskova@vysoke-myto.cz 465 466 251
Nádvorníková Lenka přestupky, správní delikty lenka.nadvornikova@vysoke-myto.cz 465 466 262
Bc. Petrová Iveta vymáhání pohledávek iveta.petrova@vysoke-myto.cz 465 466 170
Šlégrová Alena přestupky alena.slegrova@vysoke-myto.cz 465 466 136
Švadlenová Renata referentka pro pozemní komunikace renata.svadlenova@vysoke-myto.cz 465 466 248
Švecová Radoslava přestupky radoslava.svecova@vysoke-myto.cz 465 466 256
Mgr. Bc. Víchová Zdeňka, MBA přestupky zdenka.vichova@vysoke-myto.cz 465 466 261
Vrátil Tomáš zkušební komisař, technik tomas.vratil@vysoke-myto.cz 465 466 247

Odbor sociálních služeb

Ing. Fajglová Iveta vedoucí iveta.fajglova@vysoke-myto.cz 465 424 306
Hurychová Jana terénní program jana.hurychova@vysoke-myto.cz 773 796 232
Janišová Miroslava evidence žádostí miroslava.janisova@vysoke-myto.cz 465 423 705
Křečková Hana pečovatelská služba 465 423 705
Křivánková Lenka pečovatelská služba 465 424 317
Neumanová Edita administrativní pracovník edita.neumanova@vysoke-myto.cz 465 423 705
Tesařová Jana pečovatelská služba 465 423 705
Víchová Lenka pečovatelská služba 465 423 705
Záleská Petra pečovatelská služba 465 423 705

Městská policie

Bc. Perout Filip velitel mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 178
Gloser Josef strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Horák Zdeněk strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Langer Martin strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Brychta Martin strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Říhová Kateřina strážnice mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Rohlena Václav strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Škop František strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Toušek Radomír strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Vondráček Tomáš strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179