Kontakty

Osobní emailové kontakty zaměstnanců neslouží k oficiální komunikaci s úřadem. K tomu účelu je potřeba posílat poštu výhradně na adresu radnice@vysoke-myto.cz, nejlépe s elektronickým podpisem.

Vedení města

Ing. Jiraský František starosta starosta@vysoke-myto.cz 465 466 124
Ing. Krejza Martin místostarosta martin.krejza@vysoke-myto.cz 465 466 126
Mgr. Lipavský Jan místostarosta jan.lipavsky@vysoke-myto.cz 465 466 121
Mgr. Jan Vlček tajemník tajemnik@vysoke-myto.cz 465 466 125

Interní audit a kontrola

Ing. Fišerová Stanislava interní audit a kontrola stanislava.fiserova@vysoke-myto.cz 465 466 154

Odbor kanceláře vedení města

Bc. Kutnarová Radka vedoucí odboru, personalistika radka.kutnarova@vysoke-myto.cz 465 466 128
Benešová Renata školství renata.benesova@vysoke-myto.cz 465 466 139
Fendrychová Radka školství, sport radka.fendrychova@vysoke-myto.cz 465 466 138
Ing. Cachová Vendulka krizové řízení vendulka.cachova@vysoke-myto.cz 465 466 137
Kočová Jitka sekretariát jitka.kocova@vysoke-myto.cz 465 466 122
Kořínková Kamila mzdová účtárna kamila.korinkova@vysoke-myto.cz 465 466 127
Kotrbová Michaela kultura, cestovní ruch michaela.kotrbova@vysoke-myto.cz 465 466 113
Mgr. Lněničková Marie tisková mluvčí, vnější vztahy marie.lnenickova@vysoke-myto.cz 465 466 134
Nádvorníková Markéta, Dis. sekretariát marketa.nadvornikova@vysoke-myto.cz 465 466 124

Odbor finanční

Ing. Zima Michal vedoucí, rozpočet michal.zima@vysoke-myto.cz 465 466 144
Horáčková Soňa Klientské centrum - pokladna, místní poplatky sona.horackova@vysoke-myto.cz 465 466 132
Bc. Tereza Kodoňová fakturace tereza.kodonova@vysoke-myto.cz 465 466 142
Přibylová Markéta účtárna výdajů marketa.pribylova@vysoke-myto.cz 465 466 143
Říhová Pavlína účtárna příjmů pavlina.rihova@vysoke-myto.cz 465 466 140
Ing. Svobodová Jana hlavní účetní jana.svobodova@vysoke-myto.cz 465 466 141
Vlková Iva Klientské centrum - pokladna, místní poplatky iva.vlkova@vysoke-myto.cz 465 466 131

Odbor vnitřních věcí

Kořínek Jiří vedoucí jiri.korinek@vysoke-myto.cz 465 466 175
Ing. Knap Jiří správa počítačových sítí jiri.knap@vysoke-myto.cz 465 466 107
Morávek Matěj, DiS. správa počítačových sítí matej.moravek@vysoke-myto.cz 465 466 108
Mudrichová Jana Klientské centrum - podatelna, ověřování, CzechPoint jana.mudrichova@vysoke-myto.cz 465 466 130
Poklopová Libuše Klientské centrum - podatelna, ověřování, CzechPoint libuse.poklopova@vysoke-myto.cz 465 466 129
Sýkorová Pavla správa budov pavla.sykorova@vysoke-myto.cz 465 466 172
Vondráček Petr správa počítačových sítí petr.vondracek@vysoke-myto.cz 465 466 106

Odbor právní a majetkový

JUDr. Poláček Libor vedoucí libor.polacek@vysoke-myto.cz 465 466 135
Ing. Holubová Jana bytová agenda, evidence movitého majetku jana.holubova@vysoke-myto.cz 465 466 148
Ing. Kociánová Marie zábory veřejného prostranství, nájmy marie.kocianova@vysoke-myto.cz 465 466 152
Šedová Dagmar převody nemovitostí, věcná břemena dagmar.sedova@vysoke-myto.cz 465 466 147

Odbor rozvoje města

Bc. Halama Ondřej vedoucí ondrej.halama@vysoke-myto.cz 465 466 149
Ing. Čápová Andrea investice a výběrová řízení andrea.capova@vysoke-myto.cz 465 466 114
Ing. arch. Chobotský Jakub architekt města jakub.chobotsky@vysoke-myto.cz 465 466 176
Šplíchal Josef, DiS. investice, technický dozor josef.splichal@vysoke-myto.cz 465 466 166
Vojtěch Josef investice, technický dozor josef.vojtech@vysoke-myto.cz 465 466 168

Odbor životního prostředí

Ing. Richtrová Veronika vedoucí veronika.richtrova@vysoke-myto.cz 465 466 156
Janecká Jana ochrana zvířat, zemědělský půdní fond jana.janecka@vysoke-myto.cz 465 466 164
Bc. Jasanská Jitka, DiS. myslivost, lesy jitka.jasanska@vysoke-myto.cz 465 466 162
Andrlová Petra, DiS. ochrana ovzduší, odpady petra.andrlova@vysoke-myto.cz 465 466 177
Bc. Tomášková Kateřina ochrana přírody, rybářské lístky katerina.tomaskova@vysoke-myto.cz 465 466 163

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Bobela Vladislav stavební úřad vladislav.bobela@vysoke-myto.cz 465 466 146
Farníková Bohuslava stavební úřad bohuslava.farnikova@vysoke-myto.cz 465 466 183
Ing. Malinská Jana vodoprávní úřad jana.malinska@vysoke-myto.cz 465 466 160
Machata Petr stavební úřad petr.machata@vysoke-myto.cz 465 466 167
Jetmarová Monika stavební úřad monika.jetmarova@vysoke-myto.cz 465 466 161
Obermajerová Jana územní plánování jana.obermajerova@vysoke-myto.cz 465 466 118
Sommrová Jana územní plánování, památková péče jana.sommrova@vysoke-myto.cz 465 466 169
Tvaroha Aleš, DiS. stavební úřad ales.tvaroha@vysoke-myto.cz 465 466 181
Vobejdová Zdeňka stavební úřad zdenka.vobejdova@vysoke-myto.cz 465 466 165

Odbor občanských agend a obecní živnostenský úřad

Mgr. Běloušek Vladimír vedoucí vladimir.belousek@vysoke-myto.cz 465 466 234
Bc. Houdková Pavla kontrolní činnost pavla.houdkova@vysoke-myto.cz 465 466 116
Hurytová Iveta občanské průkazy, pasy iveta.hurytova@vysoke-myto.cz 465 466 235
Ing. Kaplanová Veronika občanské průkazy, pasy veronika.kaplanova@vysoke-myto.cz 465 466 230
Kuchtová Petra ověřování, Czech POINT petra.kuchtova@vysoke-myto.cz 465 466 211
Kvičerová Dagmar registrace živností dagmar.kvicerova@vysoke-myto.cz 465 466 115
Šotnerová Lenka občanské průkazy, pasy lenka.sotnerova@vysoke-myto.cz 465 466 228
Staňková Jaroslava matrika jaroslava.stankova@vysoke-myto.cz 465 466 233
Tomášková Jana registrace živností jana.tomaskova@vysoke-myto.cz 465 466 119
Vacková Eva evidence obyvatel eva.vackova@vysoke-myto.cz 465 466 231

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Abrahamová Ludmila vedoucí ludmila.abrahamova@vysoke-myto.cz 465 466 218
Bc. Ačová Zuzana, DiS. náhradní rodinná péče zuzana.acova@vysoke-myto.cz 465 466 214
Bc. Počtýnská Kateřina, DiS. veřejný opatrovník, sociální pracovník katerina.poctynska@vysoke-myto.cz 465 466 219
Hurychová Jana terénní pracovník jana.hurychova@vysoke-myto.cz 773 796 232
Mgr. Konečná Alena veřejný opatrovník a.konecna@vysoke-myto.cz 465 466 213
Bc. Koukolová Helena doprovázení pěstounských rodin helena.koukolova@vysoke-myto.cz 465 466 240
lic. Koziolová Alena opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko alena.koziolova@vysoke-myto.cz 465 466 229
Mgr. Labová Renata, DiS. náhradní rodinná péče renata.labova@vysoke-myto.cz 465 466 220
Bc. Lacmanová Jitka opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko jitka.lacmanova@vysoke-myto.cz 465 466 217
Řehůřková Zlata opatrovnictví nezletilých Choceňsko zlata.rehurkova@vysoke-myto.cz 465 466 221
lic. Salášek Tomáš kurátor pro mládež pro oblast Vysokomýtsko tomas.salasek@vysoke-myto.cz 465 466 225
Svobodová Zuzana, DiS. kurátor pro mládež pro oblast Choceňsko zuzana.svobodova@vysoke-myto.cz 465 466 216
Mgr. Vondřejcová Romana sociální pracovník, romský koordinátor romana.vondrejcova@vysoke-myto.cz 465 466 223
Bc. Zastoupil Kamil opatrovnictví nezletilých Choceňsko kamil.zastoupil@vysoke-myto.cz 465 466 202

Odbor dopravních a správních agend

Bc. Šťastná Kristýna vedoucí, SME, taxislužba kristyna.stastna@vysoke-myto.cz 465 466 255
Andělová Lenka, DiS. přestupky, správní delikty lenka.andelova@vysoke-myto.cz 465 466 249
Běloušková Ivana evidence vozidel ivana.belouskova@vysoke-myto.cz 465 466 257
Mgr. Benešová Blanka přestupky blanka.benesova@vysoke-myto.cz 465 466 174
Holub Jaromír, DiS. silniční hospodářství jaromir.holub@vysoke-myto.cz 465 466 246
Ing. Bc. Jedlička Oldřich přestupky oldrich.jedlicka@vysoke-myto.cz 465 466 182
Bc. Josefyová Aneta přestupky aneta.josefyova@vysoke-myto.cz 465 466 259
Bc. Tlustý Pavel přestupky pavel.tlusty@vysoke-myto.cz 465 466 261
Bc. Kacelová Linda vymáhání pohledávek linda.kacelova@vysoke-myto.cz 465 466 145
Klapalová Petra evidence vozidel - technik petra.klapalova@vysoke-myto.cz 465 466 253
Konečná Alena evidence řidičů alena.konecna@vysoke-myto.cz 465 466 252
Matoušková Monika evidence vozidel monika.matouskova@vysoke-myto.cz 465 466 251
Nádvorníková Lenka přestupky, správní delikty lenka.nadvornikova@vysoke-myto.cz 465 466 262
Bc. Petrová Iveta vymáhání pohledávek iveta.petrova@vysoke-myto.cz 465 466 170
Šlégrová Alena přestupky alena.slegrova@vysoke-myto.cz 465 466 136
Švadlenová Renata referentka pro pozemní komunikace renata.svadlenova@vysoke-myto.cz 465 466 248
Švecová Monika evidence vozidel, technik monika.svecova@vysoke-myto.cz 465 466 250
Švecová Radoslava přestupky radoslava.svecova@vysoke-myto.cz 465 466 256

Městská policie

Bc. Perout Filip velitel mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 178
Gloser Josef strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Horák Zdeněk strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Langer Martin strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Leksa Lukáš strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Brychta Martin strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Říhová Kateřina strážnice mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Rohlena Václav strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Toušek Radomír strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179
Vondráček Tomáš strážník mestska.policie@vysoke-myto.cz 465 466 179