Kontakty + inzerce

Redakce

Vysokomýtský zpravodaj je periodický tisk města Vysokého Mýta. Vydává ho VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28852150. Registrováno MKČR pod značkou E 15609. Příspěvky se podávají v rubrice Přidat příspěvek nebo na adrese: Muzeum českého karosářství, nám. Přemysla Otakara II. 96,566 01 Vysoké Mýto.

Inzerce

Informace o plošné inzerci ve Vysokomýtském zpravodaji, ceník, kontakty pro korespondenci a další informace o periodiku.