Inzerce

Informace o plošné inzerci ve Vysokomýtském zpravodaji, ceník, kontakty pro korespondenci a další informace o periodiku.

Ceník plošné inzerce ve Vysokomýtském zpravodaji platný od 1. ledna 2019
(Příloha Pravidel pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje)
Vysokomýtský zpravodaj vychází 1x za měsíc vždy na konci měsíce předcházejícího.
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28852150.
Náklad: 1200 ks
Formát: A4
Rozsah: 28 – 40 stran
Umístění inzerce: ve vyhrazené zadní části zpravodaje
Grafická úprava a tisk: Tiskárna H.R.G. spol. s.r.o., Litomyšl
Distribuce: prodej na označených místech

Tisk: barevný

Cena: 10 Kč vč. DPH
Uzávěrka příspěvků: pohyblivá

Uzávěrka červnového čísla je 15. května 2023.
Uzávěrka prázdninového dvojčísla je 15. června 2023.
Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna 2023.
Uzávěrka říjnového čísla je 15. září 2023.
Uzávěrka listopadového čísla je 15. října 2023.
Uzávěrka prosincového čísla je 15. listopadu 2023.
Uzávěrka lednového čísla (2024) je 11. prosince 2023.

Inzerce:
Základní sazba za cm2 10 Kč + 21 % DPH

Rozměrové možnosti inzerátu v cm:

š. x v. (cm) cena
8,7 x 5,9 (A7 – na šířku) 500 Kč + 21% DPH
8,7 x 11,9 (A6 – na výšku) 1050 Kč + 21% DPH
17,8 x 11,9 (A5 – na šířku) 2100 Kč + 21% DPH
17,8 x 24,9 (A4 – na výšku) 4200 Kč + 21% DPH

Možnost inzerce na 4. straně obálky: 6500 Kč + 21 % DPH

Další rozměry inzerce se vypočítávají v závislosti na velikosti plochy inzerátu a základní sazby za 1 cm2.

Slevy:
Sleva při opakování 10 %
Sleva při periodicite ½ roku 15 % (v tomto případě odpadá nárok na slevu při opakování)
Podklady pro inzerát a objednávku je nutné dodat do aktuální uzávěrky Vysokomýtského zpravodaje.
Inzerent odpovídá za skutečnost, že jeho inzerát není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Korespondenci ohledně inzerce vyřizujte, prosím, prostřednictvím e-mailu zpravodaj@vysoke-myto.cz, zuzana.pohorska@vysoke-myto.cz nebo na tel. 731 071 707.