Inzerce

Informace o plošné inzerci ve Vysokomýtském zpravodaji, ceník, kontakty pro korespondenci a další informace o periodiku.

Ceník plošné inzerce ve Vysokomýtském zpravodaji platný od 19. září 2023
(Příloha Pravidel pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje)
Vysokomýtský zpravodaj vychází 1x za měsíc vždy na konci měsíce předcházejícího.
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28852150.
Náklad: 1100 ks
Formát: A4
Rozsah: 28 – 40 stran
Umístění inzerce: ve vyhrazené zadní části zpravodaje
Grafická úprava a tisk: Tiskárna H.R.G. spol. s.r.o., Litomyšl
Distribuce: prodej na označených místech

Tisk: barevný

Cena zpravodaje: 10 Kč vč. DPH
Uzávěrka příspěvků: pohyblivá

Uzávěrka lednového čísla je 11. prosince 2023.
Uzávěrka únorového čísla je 15. ledna 2024.
Uzávěrka březnového čísla je 14. února 2024.
Uzávěrka dubnového čísla je 14. března 2024.
Uzávěrka květnového čísla je 15. dubna 2024.
Uzávěrka červnového čísla je 15. května 2024.
Uzávěrka prázdninového dvojčísla (červenec–srpen) je 13. června 2024.
Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna 2024.
Uzávěrka říjnového čísla je 15. září 2024.
Uzávěrka listopadového čísla je 15. října 2024.
Uzávěrka prosincového čísla je 14. listopadu 2024.
Uzávěrka lednového čísla (2025) je 11. prosince 2024.

Inzerce:
Základní sazba za cm2 12 Kč + 21 % DPH (14,40 Kč včetně DPH)

Rozměrové možnosti inzerátu v cm:

š. x v. (cm) cena
8,7 x 5,9        (A7 – na šířku)            600 Kč + 21 % DPH           (726 Kč včetně DPH)
8,7 x 11,9       (A6 – na výšku)        1 260 Kč + 21 % DPH        (1 525 Kč včetně DPH)
17,8 x 11,9     (A5 – na šířku)          2 520 Kč + 21 % DPH       (3 049 Kč včetně DPH)
17,8 x 24,9    (A4 – na výšku)        5 040 Kč + 21 % DPH        (6 098 Kč včetně DPH)

Možnost inzerce na 4. straně obálky: 7 800 Kč + 21 % DPH (9 438 Kč včetně DPH)

Další rozměry inzerce se vypočítávají v závislosti na velikosti plochy inzerátu a základní sazby za 1 cm2.

Slevy:
Sleva při opakování 10 %
Sleva při periodicitě ½ roku 15 % (v tomto případě odpadá nárok na slevu při opakování)
Podklady pro inzerát a objednávku je nutné dodat do aktuální uzávěrky Vysokomýtského zpravodaje.
Inzerent odpovídá za skutečnost, že jeho inzerát není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Korespondenci ohledně inzerce vyřizujte, prosím, prostřednictvím e-mailu zpravodaj@vysoke-myto.czzuzana.pohorska@vysoke-myto.cz nebo na tel. 731 071 707.