Sociální služby

Pečovatelská služba

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče rozšířila svoji působnost a služby na oblast Vysokého Mýta. V domě s pečovatelskou službou na adrese Litomyšlská ul. 50 ve Vysokém Mýtě má zázemí pro Pečovatelskou službu a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

  • Cílem pečovatelské služby je umožnit člověku žít důstojný a kvalitní život doma, nebo v rodině s podporou či pomocí pracovnic peč. služby v oblastech osobní hygieny, péči o vlastní osobu, či domácnost dle aktuální potřebnosti našich uživatelů.

Naši práci vnímáme nejen jako zaměstnání, ale také jako poslání – smyslem není zabezpečit pouze základní lidské potřeby, ale poskytnout potřebnou podporu a atmosféru, která uživatele povzbudí a potěší.

NAŠE PEČOVATELKY VÁM POMOHOU NAPŘÍKLAD TĚCHTO V OBLASTECH
s přípravou a podáním jídla a pití
pomohou v oblasti osobní hygieny
s přesuny na lůžko a na vozík
s oblékáním a svlékáním
s úklidem domácnosti
s praním a žehlením prádla
s nákupy
poskytnout základní poradenství
s doprovodem a dopravou k lékaři
pomohou se zařizováním os. záležitostí (jednání na úřadech, poště apod.)

V případě zájmu o službu kontaktujte Bc. Josefa Šmolíka, tel. 733 161 623

Cílem sociálně aktivizační služby je umožnit klientům se lépe orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba pracuje přímo v přirozeném prostředí znevýhodněných rodin, ale také ukazuje možnosti trávení volného času v jiném prostředí než doma.

  • Uživatelé služby mohou požádat o kterýkoliv úkon z níže uvedených základních činností při poskytování sociálně aktivizačních služeb dle § 65 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakt na službu: Mgr. Dagmar Štanclová, tel.: 731 598 805

Veškeré informace o všech našich službách najdete na webu Oblastní charity Nové Hrady

Lenka Boštíková, Oblastní charita Nové Hrady