Redakce

Vysokomýtský zpravodaj je periodický tisk města Vysokého Mýta. Vydává ho VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28852150. Registrováno MKČR pod značkou E 15609. Příspěvky se podávají v rubrice Přidat příspěvek nebo na adrese: Muzeum českého karosářství, nám. Přemysla Otakara II. 96,566 01 Vysoké Mýto.

Časopis řídí redakční rada.
Šéfredaktorka: Ing. Dagmar Sekaninová, MBA
Editorka, redaktorka: Mgr. Zuzana Pohorská
Další členové redakční rady: Mgr. Marie Lněničková
Adresa redakce: Muzeum českého karosářství, Nám. Přemysla Otakara II. 96, 566 01 Vysoké Mýto
Sekretariát redakce: Zuzana Pohorská, zuzana.pohorska@vysoke-myto.cz, tel. 731 071 707, zpravodaj@vysoke-myto.cz
Inzerce: Zuzana Pohorská, zuzana.pohorska@vysoke-myto.cz, tel. 731 071 707
e-mail: zpravodaj@vysoke-myto.cz

Vysokomýtský zpravodaj vychází 1x za měsíc vždy na konci měsíce předcházejícího.
Vydává VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28852150.
Náklad: 1200 ks
Formát: A4
Rozsah: 28–40 stran
Umístění inzerce: ve vyhrazené zadní části zpravodaje
Grafická úprava a tisk: Tiskárna H.R.G. spol. s.r.o., Litomyšl
Distribuce: prodej na označených místech

Tisk: barevný

Cena: 10 Kč vč. DPH
Uzávěrka příspěvků: pohyblivá

Uzávěrka červnového čísla je 15. května 2023.
Uzávěrka prázdninového dvojčísla je 15. června 2023.
Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna 2023.
Uzávěrka říjnového čísla je 15. září 2023.
Uzávěrka listopadového čísla je 15. října 2023.
Uzávěrka prosincového čísla je 15. listopadu 2023.
Uzávěrka lednového čísla (2024) je 11. prosince 2023.