Uzavření provozu na souběžné komunikaci se silnicí I/35 od posklizňové linky ke křižovatce s ulicí Průmyslová

Uzavření provozu na souběžné komunikaci se silnicí I/35 od posklizňové linky ke křižovatce s ulicí Průmyslová

Z důvodu výstavby okružní křižovatky v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde od začátku února 2024 do konce roku 2025 k úplnému uzavření provozu na místní komunikaci na pozemcích parc. čísla 10191/3 a 10191/4 na katastrálním území Vysokého Mýta. Jedná se o souběžnou komunikaci se silnicí I/35 v místech od posklizňové linky ke křižovatce s místní komunikací ulice Průmyslová.

K úplné uzavírce místní komunikace souběžné se silnicí I/35 přibližně v místech od posklizňové linky ke křižovatce s místní komunikací ulice Průmyslová dojde oproti původnímu plánu nejdříve od 5. února 2024, a to v návaznosti na aktuální průběh stavebních prací v rámci stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov a podle klimatických podmínek. Dopravní značky budou umístěny na pozemní komunikace v den začátku prováděných stavebních prací v rámci uzavírky této místní komunikace. 

O přesném datu budeme minimálně jeden den před uzavírkou informovat veřejnost na webových stránkách města Vysoké Mýto v sekci Doprava.
Objízdná trasa nebude stanovena.

Rozsah a místo prováděných prací a s tím související dopravní omezení jsou vyznačeny v SITUACI:

Stanovená přechodná úprava provozu na této komunikaci je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.
 Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a.s.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend

Vizualizace dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. ŘSD ČR