Uzavírka poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem

Uzavírka poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem

V souvislosti se stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je od pondělí 4. března 2024 plánována úplná uzavírka knířovské poutní cesty mezi Vysokým Mýtem a Knířovem, která by měla trvat do konce roku 2025.

V uzavřeném úseku této cesty bude provedena přeložka plynovodu a odtěžení zářezu budoucí dálnice v místě plánovaného nadjezdu. Též budou zahájeny práce na přemostění dálnice, nad kterou povede nadjezd.

Poutní cesta z Vysokého Mýta do Knířova patří mezi oblíbené pěší trasy například pro kondiční běžce, rodiny s dětmi, seniory i pro majitele psů a je součástí duchovního okruhu vysokomýtské naučné stezky. V průběhu stavby dálnice D35 bude od 4. března 2024 až do konce roku 2025 poutní cesta staveništěm, proto je vstup do tohoto prostoru zakázán. Knířovská poutní cesta bude po dobu stavby skutečně pro pěší i cyklisty místy i života ohrožující, proto důrazně žádáme o dodržování již zmíněného zákazu vstupu.

Rozsah a místo prováděných prací v rámci plánované uzavírky a s tím související omezení jsou vyznačeny v situaci:

Stanovená přechodná úprava provozu na poutní cestě je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba M-SILNICE a. s.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend

Knířovská poutní cesta. Foto Jaromír Holub