Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

Napojení silnice II/312 od Chocně na dálnici D35 u Vysokého Mýta

Na městských webových stránkách vzáložce PROJEKTY / PROJEKTY OSTATNÍCH INVESTORŮ byl zveřejněn projekt Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, který připravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Projekt obsahuje odkazy na územně plánovací dokumentace, dokumentaci Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stavby Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ,studii proveditelnosti a další dokumenty. Nově byla do projektu vložena prezentace s vizualizacemi. Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje ve spolupráci směstem Vysokým Mýtem s plánovaným napojením silnice II/312 na D35 u Vysokého Mýta seznámily veřejnost ve středu 26. května vM-klubu ve Vysokém Mýtě.

Přeložka silnice II/312 zajistí napojení Chocně a přilehlého regionu na dálnici D35 prostřednictvím MÚK Vysoké Mýto – západ. Zároveň bude komunikace sloužit jako severní obchvat Vysokého Mýta a severní obchvat Chocně. Začátek přeložky je v MÚK Vysoké Mýto – západ, konec přeložky je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Délka přeložky II/312 je 12,56 km, částečně je využíván modernizovaný úsek silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní.

Zdroj Studie proveditelnosti Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ