Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města povinně zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kontroní výbor zastupitelstva, který jako iniciativní předkládá zastupitelstvu města svoje stanoviska a návrhy, dále provádí kontroly a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor je pětičlenný.

Předseda:
Ing. Miloslav Soušek

Členové:
Jiří Vondráček
MUDr. Lubomír Kellner
Mgr. Vladimír Flídr
Miroslav Hlavatý