Dopravní omezení plánovaná od února 2024 při stavbě dálnice D35

Dopravní omezení plánovaná od února 2024 při stavbě dálnice D35

Z důvodu výstavby mostu v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde v průběhu února do konce roku 2024 k úplné uzavírce silnice II/357 z Vysokého Mýta směr na Knířov a Lhůtu v místech od křižovatky se silnicí III/35711.

Plánovaná objízdná trasa pro nákladní dopravu je navržena z Vysokého Mýta po silnici I/35 směr Hrušová, pokračovat bude po silnici III/35834 do Bučiny, dále po silnici III/35718 do Javorníku, Javorníčku a Libeciny, a pak po silnici II/357 přes Zádolí do Lhůty a Knířova, a to obousměrně.

Plánovaná objízdná trasa pro autobusy (dopravní obslužnost zajišťovaná dopravcem BusLine Pardubicko s. r. o.) a osobní dopravu je navržena z Vysokého Mýta po silnici III/35711 směr Vanice a dále po místní komunikaci ke křižovatce se silnicí II/357 směr Knířov, rovněž obousměrně.

Z důvodu výstavby mostu bude docházet v průběhu února 2024 do května 2025 k částečnému dopravnímu omezení na místní komunikaci v Peklovcích. V místě stavebních prací bude provoz řízen kyvadlově pomocí dopravního značení.

V průběhu února 2024 do konce roku 2025 dojde z důvodu výstavby okružní křižovatky k úplné uzavírce místní komunikace souběžné se silnicí I/35 přibližně v místech od posklizňové linky ke křižovatce s místní komunikací ulice Průmyslová. Z důvodu provádění stavebních prací může v průběhu stavby dojít i k částečnému omezení provozu na silnici I/35, kde bude zřízeno pracovní místo.

Zhotovitelem stavebních prací je EUROVIA CS, a.s.

Přesné termíny, rozsah jednotlivých stavebních prací a s tím související dopravní omezení, včetně zákresů plánovaného dopravního omezení, jsou průběžně zveřejňovány na www.vysoke-myto.cz v rubrice Doprava a na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend


Zákres plánovaného dopravního omezení úplné uzavírky silnice II/357 z Vysokého Mýta

Vizualizace dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. ŘSD ČR