Pokračující uzavírka silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav

Pokračující uzavírka silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav

V souvislosti s probíhající stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je z důvodu výstavby mostu již od dubna 2024 zcela uzavřená silnice III/30523 mezi Vysokým Mýtem a obcí Vraclav.

V souvislosti s probíhající stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je z důvodu výstavby mostu již od dubna 2024 zcela uzavřená silnice III/30523 mezi Vysokým Mýtem a obcí Vraclav.

Uzavírka silnice III/30523 mezi Vysokým Mýtem a Vraclaví je plánovaná do 17. listopadu 2024, a to z důvodu výstavby mostního objektu a přeložky komunikace. Silnice III/30523 ve směru na Domoradice je průjezdná, provoz je převeden na provizorní komunikaci, která vede podél silnice III/30523 přibližně v místech od firmy Kovošrot Vysoké Mýto – Sběrné suroviny (Ivan Ševčuk) po křižovatku se silnicí III/30527 vedoucí do Domoradic. 

Objízdná trasa v rámci uzavírky silnice III/30523 v místech od konce Vysokého Mýta směr Vraclav není stanovena. Využívá se objízdná trasa stanovená z důvodu uzavírky silnice III/30523 v obci Vraclav, která je navržena po silnicích I/17 a I/35.

Uzavírkou silnice III/30523 je dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami č. 700703, 700927 a 700925 dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. Od 15. června 2024 do odvolání bude autobusová doprava řešena následujícím způsobem: autobusy z Vysokém Mýta pojedou z důvodu obsluhy Vraclavi při její II. etapě uzavírky po objízdné trase přes Sedlec.

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a. s.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend