Dopravní uzavírka od okrajové části komunikace v ulici Prokopa Velikého směrem do Peklovců

Dopravní uzavírka od okrajové části komunikace v ulici Prokopa Velikého směrem do Peklovců

V souvislosti se stavbou dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta v úseku Vysoké Mýto - Džbánov dojde od 10. ledna 2024 do 30. dubna 2025 z důvodu výstavby mostu k uzavírce okrajové části místní komunikace ulice Prokopa Velikého v úseku od garáží za domy č. p. 786 a 787 po křižovatku s komunikací v Peklovcích.

Objízdná trasa nebude stanovena.

Po dobu uzavírky je stanovená přechodná úprava provozu na komunikacích dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. 

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědný dodavatel stavby EUROVIA CS, a.s.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto – Džbánov, ŘSD ČR.