Uzavírka silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav

Uzavírka silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav

V souvislosti s probíhající stavbou dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov je z důvodu výstavby mostu od začátku dubna 2024 plánována úplná uzavírka silnice III/30523 mezi Vysokým Mýtem a obcí Vraclav. Silnice III/30527 ve směru na Domoradice bude průjezdná.

Podél silnice III/30523 přibližně v místech od firmy Kovošrot Vysoké Mýto – Sběrné suroviny (Ivan Ševčuk) po křižovatku se silnicí III/30527 vedoucí do Domoradic bude vybudována provizorní komunikace, na kterou bude převeden provoz.

Ve směru na Vraclav bude silnice III/30523 zcela uzavřena, předpokládaný termín uzavírky je od 2. dubna 2024. Tato uzavírka je koordinována s uzavírkou silnice III/30523 ve Vraclavi, kde z důvodu rekonstrukce kanalizace a modernizace silnice bude v první etapě uzavřen provoz v úseku začínajícím 100 metrů před začátkem obce ve směru od Vysokého Mýta až po budovu hasičské zbrojnice č. p. 69, a to v termínu od 2. dubna do 14. června 2024.

Objízdná trasa v rámci uzavírky silnice III/30523 v místech od konce Vysokého Mýta směr Vraclav nebude stanovena. Bude využita objízdná trasa stanovená z důvodu uzavírky silnice III/30523 ve Vraclavi, která je navržena po silnicích I/17 a I/35.

Další stavební práce spojené s dopravním omezením, případnými uzavírkami a stanovením objízdných tras budou předmětem dalšího jednání. Veřejnost o nich bude informována prostřednictvím městských webových stránek www.vysoke-myto.cz.

Rozsah a místa prováděných prací v rámci plánované uzavírky a s tím související omezení jsou vyznačeny v SITUACI: 

Stanovená přechodná úprava provozu na komunikacích je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a. s. 

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend