Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil 26. června 2. výzvu v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 4. září 2023 v 6.30 a ukončen 31. srpna 2024 ve 24.00.

Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech na webových stránkách Pardubického kraje.

Pro účely této výzvy mezi nízkopříjmové domácnosti patří:

·   Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

·   Domácnosti, v nichž žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) nebo tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).

Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není v této výzvě podporováno.

Bližší informace včetně důležitých dokumentů, kontaktů a odkazů naleznete na webových stránkách Pardubického kraje.