Bronzový odpadový hattrick pro Vysoké Mýto

Bronzový odpadový hattrick pro Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto obhájilo už po deváté v řadě první místo mezi sídly nad 5 000 obyvatel v Pardubickém kraji v soutěži Odpadový Oskar. Opět snížilo produkci směsného odpadu, která je už třetí nejnižší produkcí v rámci celé České republiky. Třetím místem v celostátním kole soutěže Odpadový Oskar završilo Vysoké Mýto svůj letošní bronzový odpadový hattrick.

Ve Vysokém Mýtě bylo v roce 2022 vyprodukováno 115,8 kg směsného odpadu na jednoho obyvatele, což je o 10,2 % lepší výsledek než v předchozím roce, kdy se produkce snížila na 128,9 kg na jednoho obyvatele.

Vysoké Mýto bylo současně oceněno v rámci republiky jako příklad dobré praxe. „Výsledek považuji za vynikající. Je třeba především poděkovat všem vysokomýtským občanům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů. Toto ocenění patří hlavně jim,“ řekl místostarosta Jan Lipavský. 

Odpadový Oskar je soutěž, jejímž cílem je popularizovat obce a města, která produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Pořádá ji spolek Arnika, který upozorňuje na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň se snaží obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.

V rámci červnové konference Odpady a obce 2023 obdrželo město Vysoké Mýto ocenění za třetí místo v celostátním kole soutěže O křišťálovou popelnici v kategorii nad 5 000 obyvatel. Za výborné výsledky v třídění odpadů bylo město oceněno jako jediný reprezentant Pardubického kraje.

Soutěž O křišťálovou popelnici je určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM, které úspěšně absolvovaly krajskou soutěž obcí. To znamená, že do celorepublikového klání, postupují ty nejlepší obce z každého kraje. Do užšího výběru 19. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí. Zástupci byli z každého kraje a seznam doplnilo hlavní město Praha. 

Na bronzové příčce se Vysoké Mýto letos umístilo také v soutěži o Perníkovou popelnici, kterou vyhlašují autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a Pardubický kraj pro města a obce nejlépe třídící odpad.   

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok.

„Těší mě, že dokážeme díky našim občanům uspět v soutěžích s odlišnými kritérii, což svědčí o tom, že to děláme dobře,“ dodal místostarosta.