Dopravní omezení na komunikaci III/35711 směrem na Vanice v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Dopravní omezení na komunikaci III/35711 směrem na Vanice v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov

V souvislosti s probíhajícími pracemi v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde od 10. července do 24. července 2024 k usměrnění provozu na silnici III/35711 v místech, kde budou prováděny výkopové práce na příčném překopu silnice hlubokém 7 metrů z důvodu pokládky kanalizačního přivaděče do poldru.

Provoz povede po mostním provizoriu po polovinách komunikace, kde bude řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

Rozsah a místo prováděných prací v rámci plánované uzavírky a s tím související omezení jsou vyznačeny v SITUACI:.

Stanovená přechodná úprava provozu na komunikaci je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.
Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a. s.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend

Dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Vizualizace ŘSD ČR