Pravidla provozu městské bezplatné wifi sítě

Pravidla provozu městské bezplatné wifi sítě

V návaznosti na nový výklad předpisů týkajících se provozu veřejných wifi sítí stanovilo město Vysoké Mýto pravidla provozu bezplatné wifi sítě v budovách městského úřadu a na náměstí Přemysla Otakara II. Pro přístup do městské wifi sítě bude každému, kdo se do ní bude mít zájem připojit, nejprve zaslána SMS s přístupovým kódem, kterým se přihlásí do sítě. Celý proces je zcela automatizovaný, po úspěšné autorizaci bude umožněn přístup k internetu na 30 minut. Po uplynutí této doby bude systémem vyžadována opětovná autorizace. K městské bezplatné wifi síti je možné se připojit každý den od 7:00 do 21.00.

Přístupový bod pokrývající prostor náměstí Přemysla Otakara II. bezplatnou wifi sítí byl na budově městského úřadu nainstalován začátkem letošního roku. Tato síť má SSID MUVMFREE2. Pokryté je celé náměstí, ale se vzdáleností od budovy radnice kvalita signálu klesá. Tato bezplatná služba městského úřadu je určena místním občanům i turistům, kteří zavítají do našeho města.