Přeložky vodovodních řadů mohou ovlivnit senzorické vlastnosti pitné vody

Přeložky vodovodních řadů mohou ovlivnit senzorické vlastnosti pitné vody

Z důvodu výstavby dálnice D35, jejíž součástí jsou i přeložky vodovodních řadů zásobujících vodovod Vysoké Mýto, je možné očekávat krátkodobé zhoršení senzorických vlastností pitné vody.

Možnému zákalu způsobenému nezbytnými manipulacemi, změnami toku a průtoku nebude možné přes veškerá opatření zcela zabránit.

Práce na přeložkách vodovodních řadů budou zajišťovat dodavatelé stavby D35 a naše společnost se bude snažit minimalizovat jejich dopad na kvalitu vody.

Prosíme proto o pochopení a shovívavost.

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.