Upozornění občanům na zakázaný podomní a pochůzkový prodej

Upozornění občanům na zakázaný podomní a pochůzkový prodej

Na základě aktuálních informací Městské policie získaných z podnětů a stížností vyzýváme občany, aby pečlivě zvážili, koho si pustí do svých prostor. Mohou to být podomní prodejci, kteří velmi často používají klamavé praktiky za účelem odečtů vody, nebo uzavření nových smluv dodávek plynu a elektrické energie. Na tyto praktiky dlouhodobě upozorňuje Energetický regulační úřad ZDE. Podomní i pochůzkový prodej zboží i služeb je ve Vysokém Mýtě striktně zakázán, a to Tržním řádem - Nařízením č. 1/2013.  

Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží nebo služby a za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží nebo nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Pokud má kdokoliv povědomost o tom, že je tento zákaz porušován, může neprodleně kontaktovat Městskou policii na tel. č. 465 466 179 nebo 777 755 277, která celou věc prošetří. Nařízení však nemůže ze své veřejnoprávní povahy postihovat situace, kdy si někdo dobrovolně pozve prodejce do svých vlastních prostor (pozemek, dům, byt). Toto pozvání činí občan plně na své vlastní nebezpečí a nelze než doporučit, aby každý velmi pečlivě zvážil, koho si do svých soukromých prostor zve. Nabízení zboží a služeb v soukromých prostorech není a ani nemůže být nařízením města nijak regulováno a policie v takovém případě může zakročit pouze v případech zjevného porušení zákona.