Uzavírka části ulice Odbojářská ve Vysokém Mýtě

Uzavírka části ulice Odbojářská ve Vysokém Mýtě

Z důvodu realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostranství mezi ulicemi Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto, v rámci které bude prováděna rekonstrukce místních komunikací a úprava veřejného prostranství, dojde k uzavření provozu na místních komunikacích, které vedou z ulice Odbojářská k řadovým garážím a k bytovým domům v ulici Odbojářská, tj. v části mezi ulicí Prokopa Velikého a ulicí Ležáků, v dílčích částech a termínech podle následujících etap.

I. etapa – v termínu od 13. 5. do 31. 7. 2024 bude uzavřen provoz na místních komunikacích, které vedou z ulice Odbojářská k řadovým garážím a ke vchodům bytových domů č.p. 464, 463, 601, 600, 577 a 576.

II. etapa – v termínu od 1. 8. do 30. 9. 2024 bude uzavřen provoz na místních komunikacích, které vedou z ulice Odbojářská k řadovým garážím a ke vchodům bytových domů č.p. 575, 574, 573, 572 a 571.

Přístup ke vchodům bytových domů bude po celou dobu realizace stavby zajištěn. Přístup k řadovým garážím bude umožněn dle možností při realizaci stavby.

Posun termínu uzavírky provozu nelze vyloučit. Zhotovitelem stavebních prací bude společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Ilustrační foto Ondřej Halama