Uzavírka místní komunikace Peklovecká ve Vysokém Mýtě v souvislosti se stavbou dálnice D35

Uzavírka místní komunikace Peklovecká ve Vysokém Mýtě v souvislosti se stavbou dálnice D35

V souvislosti s probíhajícími pracemi v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde od začátku příštího týdne do konce září 2024 k úplnému uzavření provozu na místní komunikaci Peklovecká.

Postupující práce na stavbě mostu si vyžadují úplnou uzavírku místní komunikace Peklovecká z důvodu zajištění BOZP na komunikaci, a to v místech zakreslených v situaci dopravního omezení.

Příjezd k zahrádkářské kolonii bude umožněn. 

Rozsah a místo prováděných prací v rámci plánované uzavírky a s tím související omezení jsou vyznačeny v zákresu dopravního omezení.

Stanovená přechodná úprava provozu na komunikaci je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a. s.