Uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

Uzavření provozu na silnici II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu

Z důvodu výstavby mostu v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov dojde od začátku února 2024 do konce roku 2024 k úplnému uzavření provozu silnice II/357 z Vysokého Mýta směrem na Knířov a Lhůtu, v místech od křižovatky se silnicí III/35711.

„Uzavírky silnic v souvislosti se stavbou dálnice D35 výrazně omezí dopravu v okolí Vysokého Mýta. Jedno z největších omezení pro dostupnost Základní školy v Knířově a pro obyvatele místních částí na poměrně dlouhou dobu představuje úplné uzavření provozu silnice II/357 směrem na Knířov a Lhůtu,“ řekl starosta František Jiraský a pokračoval: „Původně navržená objízdná trasa měla být dlouhá přes deset kilometrů. Vyjednáváním se zhotovitelem stavby se podařilo našemu odboru dopravních a správních agend stanovit kratší objízdnou trasu a osobní automobily a autobusy tak budou jezdit přes Vanice.“

K úplné uzavírce silnice II/357 dojde oproti původnímu plánu nejdříve 5. února 2024, a to v návaznosti na platná vydaná povolení a aktuální průběh stavebních prací v rámci stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov a podle klimatických podmínek. Dopravní značky budou na uzavřené komunikaci i na objízdných trasách umístěny v den uzavírky silnice II/357. 

O přesném datu budeme minimálně jeden den před uzavírkou informovat veřejnost na webových stránkách města Vysoké Mýto v sekci Doprava. 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu je nařízena z Vysokého Mýta po silnici I/35 směr Hrušová, pokračovat bude po silnici III/03528 směr Cerekvice nad Loučnou, dále po silnici III/35834 do Bučiny a pak po silnici III/35718 do Javorníku, Javorníčku a Libeciny a dále po silnici II/357 přes Zádolí do Lhůty a Knířova, a to obousměrně. 

Objízdná trasa pro autobusy (dopravní obslužnost zajišťovaná dopravcem BusLine Pardubicko s. r. o.) a osobní dopravu je nařízena z Vysokého Mýta po silnici III/35711 směr Vanice a dále po místní komunikaci ke křižovatce se silnicí II/357 směr Knířov, rovněž obousměrně.

„Také pro bezpečnost lidí především školáků jsme udělali maximum. V Knířově jsme dohodli vytvoření dočasné točny, takže autobusy budou zajíždět ke stávajícím zastávkám, odkud vede chodník ke škole. Vzhledem k tomu, že stanovená objížďka je mnohem kratší, nepředpokládáme, že by pravidelná autobusová doprava měla nabrat větší zpoždění než v řádu minut, a tím pádem neohrozí začátek vyučování,“ řekl starosta.

Rozsah a místa prováděných prací jsou vyznačena v SITUACI.

„V rámci stanovených opatření se k omezením snažíme přistupovat tak, aby trvala co nejkratší dobu. Uzávěra se stanovuje teprve tehdy, když je to nezbytně nutné z hlediska postupu stavebních prací, aby dopady na dopravu byly co nejmenší,“ dodal starosta.

Stanovená přechodná úprava provozu na těchto komunikacích je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.
Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a.s.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend

Informace o dopravní obslužnosti zajišťované linkami č. 700924 a č. 700923
Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami č. 700924, 700923 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.) 

Linka č. 700924:
Po dobu uzavírky spoj č. 14 nebude obsluhovat zastávky Vysoké Mýto,Lhůta,Knířov a Vysoké Mýto,Vanice,náves – náhradní zastávka Vysoké Mýto,Vanice.
Objízdná trasa pro autobusy obousměrná značená: sil. II/357 – sil. III/30711 Vanice a dále dle trasy v jízdním řádu.

Linka č. 700923:
Z důvodu vedení objízdné trasy bude do výlukového jízdního řádu vložena zastávka Vysoké Mýto,Vanice,náves.
Objízdná trasa pro autobusy obousměrná značená: silnice II/357 – silnice III/30711 Vanice – místní křižovatka – Knířov a dále dle trasy v jízdním řádu. 

Vizualizace D35 Vysoké Mýto – Džbánov. ŘSD ČR