Ve Vysokém Mýtě se předávala ocenění za obnovu památek a konala konference na téma Doprava v historických centrech

Ve Vysokém Mýtě se předávala ocenění za obnovu památek a konala konference na téma Doprava v historických centrech

Videoreportáž, fotogalerie / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska společně s městem Vysokým Mýtem uspořádaly od 11. do 13. dubna konferenci sdružení na téma Doprava v historických centrech.

Vysoké Mýto nebylo vybráno náhodně. „Jsem velmi rád, že se nám povedlo zorganizovat konferenci Sdružení historických sídel na téma Doprava v historických centrech. Myslím si, že místo pořádání konference je velmi případné, protože ve Vysokém Mýtě doprava je největší problém, kterým se zabýváme,“ řekl starosta František Jiraský.

Do Vysokého Mýta se sjelo kolem 140 účastníků z celé republiky. Zúčastnili se hlavního programu, který probíhal v prostorách M-klubu, i řady doprovodných akcí po městě.  

Ocenění Památka roku 2023

Při zahájení konference předalo sdružení ceny za obnovu nemovitých a movitých památek dokončenou v roce 2023. Památkami roku 2023 se stala jízdárna ve Světcích v Tachově a kaple Bolestné Matky Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.

Rekonstrukce jízdárny trvala 23 let a obnášela na začátku statické zajištění objektu, dozdění rozpadlých obvodových stěn a záchranu krovů. Poslední fáze byla příprava turisticky zajímavých expozic. Dohromady stála 180 milionů korun, z toho 60 milionů zaplatilo město a 120 milionů bylo z různých zdrojů  – od Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje,“ řekl Jan Straka, místostarosta Tachova.

Ocenění předávali předseda sdružení Libor Honzárek, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Vítězové získali nejen prestižní titul, ale i skleněnou plaketu a finanční dar.

„Není to poprvé co jsme získali nějakou cenu za regeneraci. Samozřejmě nás ocenění těší a odměnu, co jsme vyhráli, použijeme určitě na obnovu nějaké drobné sakrální památky,“ řekl Miroslav Šafář, místostarosta Jevíčka.

Kaple Bolestné Matky Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku zvítězila v kategorii do 2 mil. korun. Druhé místo obsadila zahrada domu U Censorů – obnova barokní zdi se štukovým reliéfem v Praze 1 a třetí byla Boží muka s plastikou Odpočívajícího Krista v Rokycanech.

Ve druhé kategorii rekonstrukcí nad 2 mil. korun zvítězila jízdárna ve Světcích v Tachově. Druhé místo patří Městskému muzeu – bývalému Wenkeemu obchodnímu domu v Jaroměři a třetí zámecké oranžerii v Letohradě.

Konference na téma Doprava v historických centrech

Následovala konference, která byla rozdělena do tří bloků. „Cílem prvního bloku konference bylo představit účastníkům možnosti řešení dopravy ať už z pohledu památkové péče, architektů nebo odborníků na plánování dopravy ve městech,“ řekl Jiří Čáp, předseda dopravní komise Rady města Vysokého Mýta.  

V druhém bloku se lektoři zaměřili na SMART City ve spojitosti s dopravou, na dopravu v klidu a sdílenou mobilitu. Druhá část toho bloku se věnovala projektům pro zvýšení bezpečnosti dopravy ve městech.

Třetí blok byl o elektromobilitě a možnostech dobíjení ve městě, dále o veřejné dopravě v menších městech i o přístupnosti historických center měst pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Děkuji organizátorům, jak navolili témata a přednášející lektory. Ve volném čase o nich diskutujeme a předáváme si zkušenosti z našich měst. To je smysl našeho setkávání,“ řekl předseda sdružení Libor Honzárek.  

Řada účastníků konference absolvovala také doprovodný program regionálního muzea – komentované prohlídky Pražské věže, kostela sv. Vavřince, Šemberova divadla a Muzea českého karosářství či projížďku RTO autobusem po památkách po okolí. Nezapomenutelným zážitkem bylo také vystoupení kapely Little Band ZUŠ Vysoké Mýto.

Videoreporáž Ve Vysokém Mýtě se před konferencí s tématem dopravy předávaly ceny za obnovu památek

Foto Ivan Krejza: Ocenění Památka roku 2023
Konference na téma Doprava v historických centrech

Krajští vítězové soutěže Památka roku 2023

Partnery města Vysokého Mýta při konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma Doprava v historických centrech byly VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Základní umělecká škola Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Autoklub Karosa Vysoké Mýto, MDS PROJEKT s.r.o., VINCI Construction CS a.s. a Iveco Czech Republic, a.s.

Děkujeme také za spolupráci Římskokatolické farnosti-děkanství Vysoké Mýto a Farnímu úřadu Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě při komentovaných prohlídkách kostela sv. Vavřince a dřevěného kostela v Dobříkově.

Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková při zahájení konference. Foto Ivan Krejza
Vyhlášení soutěže Památka roku 2023. Foto Ivan Krejza