Změna humanitární dávky a informace pro ubytovatele osob s dočasnou ochranou

Změna humanitární dávky a informace pro ubytovatele osob s dočasnou ochranou

Od 1. července dojde pro lidi v režimu dočasné ochrany ke změně humanitární dávky a ke změnám z pohledu ubytovatele.

Humanitární dávka (HuD) bude nově pojata jako příspěvek na náklady na životní potřeby a na náklady na bydlení v bytech nebo jiných prostorech k ubytování (vyjádřené započitatelnými náklady, které v průběhu květ[1]na stanovený nařízení vlády).

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO) společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Lze zapsat pouze samostatný byt, který je cizincům s DO pronajat celý k bydlení (nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem). Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

Informační zdroje pro ubytované osoby:

1. Informace k pobytovým záležitostem spojeným s dočasnou ochranou naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR (odkaz https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/).

2. Informace k poskytování humanitární dávky a další pomoci na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (odkaz www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine)

Všechny potřebné informace ke změnám humanitární dávky a příspěvku na ubytování najdete na webu www.mpsv.cz.