Adaptační strategie obsahuje konkrétní projekty

Adaptační strategie obsahuje konkrétní projekty

Vminulých měsících vznikala adaptační strategie města Vysokého Mýta na změnu klimatu. Zahrnuje pět hlavních cílů a sedm typů konkrétních adaptačních opatření. Pro naplnění cílů byl připraven akční plán azásobník projektů, které obsahují projekty, záměry a aktivity na podporu lepší adaptace.

„Bez konkrétních projektů by sebelepší strategie byla k ničemu. Ze zásobníku jsme do akčního plánu vybrali projekty, které budou realizovány nebo projektově připraveny do roku 2024,“ řekl místostarosta města Martin Krejza.  

„Jedná se zejména o projekty nebo aktivity v oblasti životního prostředí, energetiky nebo udržitelné mobility. Na tyto oblasti se ve velké míře zaměřují také evropské dotace, které by měly s realizací záměrů pomoci,“ vysvětluje Zdeněk Frélich, odborný řešitel ze společnosti EKOTOXA s. r. o.

A s jakými projekty adaptační strategie počítá? V prvé řadě s vybudováním parku za pivovarem. Vznikne tam nová plocha zeleně, na kterou se již obyvatelé okolní zástavby těší. Dále je navrženo několik energetických opatření v městských budovách. 

Velký potenciál je v oblasti zeleně. Doporučuje se doplnit ji podél cyklistických stezek nebo podél polních cest v krajině. Zeleň jednak zpříjemní pobyt v okolí města a současně má mikroklimatický účinek. Počítá se rovněž s revitalizací zeleně v sídlištích Družba a U Potoka. Předpokládá se, že v nich dojde také na výměnu stávajících nepropustných povrchů za propustné, čímž se podpoří vsak vody a sníží zatížení kanalizační sítě. Další projekt v této oblasti připravuje Základní škola Knířov, která plánuje zpřírodnění školní zahrady.

Adaptační strategie města Vysokého Mýta byla podpořena grantem z Norských fondů.

Adaptační strategie města Vysokého Mýta – analytická část 

Adaptační strategie města Vysokého Mýta – návrhová část 

Foto Jaroslav Horák