Částečná uzavírka provozu na silnici III/30523 ve směru z Vysokého Mýta k Vraclavi

Částečná uzavírka provozu na silnici III/30523 ve směru z Vysokého Mýta k Vraclavi

V souvislosti s probíhajícím archeologickým průzkumem v rámci výstavby D35 Vysoké Mýto - Džbánov dojde od 16. října do 22. prosince 2023 k částečnému uzavření provozu silnice III/30523 v místě křižovatky se silnicí III/30527, a to z důvodu nutnosti odstranění pravého jízdního pruhu silnice ve směru od Vysokého Mýta k Vraclavi.

Provoz bude řízen semafory. Místo a rozsah dopravního omezení je vyznačen v přiložené situaci.

Po dobu uzavírky stanovená přechodná úprava provozu na uvedených komunikacích je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.