Dálnice před Vysokým Mýtem. Intenzivně pokračuje příprava dalších úseků

Dálnice před Vysokým Mýtem. Intenzivně pokračuje příprava dalších úseků

Ve čtvrtek 22. prosince proběhne slavnostní zprovoznění bezmála patnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova. Dálnice se tak přiblíží na dohled k Vysokému Mýtu.Mezitím intenzívně pokračují přípravy stavby navazujících úseků dálnice, aby doba, která uplyne do jejich otevření, byla co nejkratší. Na posledním kontrolním dnu ke stavbě zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a projekčních firem informovali představitele Vysokého Mýta a obcí ležících na trase dálnice o tom, co se od posledního setkání událo a jak pokročila příprava jednotlivých úseků. Bez problémů pokračují výkupy pozemků a připravují se výběrová řízení na zhotovitele stavby.

Součástí úseku dálnice z Ostrova k Vysokému Mýtu je půlkilometrový tunel s dvojitým tubusem pod Homolí, který byl z důvodu urychlení vyčleněn jako samostatná stavba. Firma, která bude tento tunel realizovat, se soutěží zvlášť, aby se v případě zpoždění mohl úsek zprovoznit i bez tunelu. Pokud by taková situace nastala, pak by byl zřízen provizorní sjezd na silnici I/17 před portálem tunelu.

V trase dalších úseků dálnice kolem Vysokého Mýta směrem k Litomyšli se už na začátku roku 2023 objeví stavební stroje, které budou skrývat vrchní části půdy pro účely záchranného archeologického výzkumu. Ten bude zaměřen především na území, kde se předpokládají zbytky historických osídlení. Očekává se, že převážná část trasy by měla být prozkoumaná koncem roku 2023.

Ředitelství silnic a dálnic bude v následujícím roce vybírat zhotovitele na realizaci úseku D35 Vysoké Mýto – Džbánov a D3506 Džbánov – Litomyšl. Zahájení stavby dvou úseků dálnice z Ostrova kolem Vysokého Mýta do Džbánova se předpokládá na přelomu roku 2023/2024.

Průběh a stav přípravy stavby dálnice, jako jsou případná dopravní omezení, pohyb stavební techniky navážející materiál apod., bude, tak jako dosud, průběžně upřesňován a konzultován s městem a dotčenými obcemi. S poskytovanými informacemi a spoluprací jsou zástupci obcí a měst spokojeni. „Oceňuji dosavadní přístup pardubického pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, jeho komunikaci a vstřícnost k našim připomínkám a návrhům. Jsem rád, že tak dobře funguje,“ řekl starosta František Jiraský. To potvrzuje i ředitel Správy ŘSD Pardubice Bohumil Vebr: „Jsme si vědomi, že stavba dálnice je pro město a dotčené okolí klíčová a uděláme vše pro její brzké dokončení.“

Informace o přípravě stavby úseků dálnice D35 u Vysokého Mýta budou průběžně zveřejňovány ve Vysokomýtském zpravodaji i na nových městských webových stránkách.

Foto archiv ŘSD