Hlas pro revitalizované území bývalých kasáren

Hlas pro revitalizované území bývalých kasáren

Město Vysoké Mýto přihlásilo revitalizované území bývalých kasáren do soutěžní přehlídky Park roku 2023, která představuje kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby široké veřejnosti.

„Pro naše město je to důležitá stavba, protože to byl poslední prostor po sovětské armádě, který nebyl smysluplně přetvořený, kudy lidé jen procházeli. Pro město má význam v podstatě symbolický. Po 30 letech, co se začaly zaplňovat vojenské areály jinou činností, našlo toto místo svoje využití. Překvapilo mě a jsem rád, že si lidé park oblíbili, setkávají se tam a volný čas tráví aktivním způsobem. Je vidět, že myšlenka, která vzešla z architektonické soutěže, byla správná a že se to architektům Barboře Srpkové a Martinu Lukáčovi povedlo,“ řekl starosta František Jiraský.

Díla hodnotí jak odborníci, tak i laická veřejnost. O Ceně veřejnosti rozhodnou lidé svým hlasováním od 15. září do 15. října. Každý hlasující může v anketě hlasovat z jedné IP adresy vždy 1x za týden. Hlasovat lze i z mobilního telefonu nebo tabletu. Parku lze dle svého uvážení přidělit jednu, dvě nebo tři hvězdičky. Přihlášená díla jsou představena na webovém portálu www.parkroku.cz. 

Revitalizované území bývalých kasáren se v konkurenci 30 projektů dostalo po prvním kole do užšího výběru 13 finalistů. Členové odborné poroty vybrané projekty osobně navštíví. Na místě budou hodnotit nejen urbanistické a architektonické řešení, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo, která je nutná proto, aby mohla zeleň ve městech a obcích plnit svou nezastupitelnou funkci. Důležitým kritériem bude i přiměřenost zvoleného řešení s ohledem k udržitelnosti díla. Porotci pak rozhodnou o nositeli ceny pro Park roku 2023 a dalších souvisejících cen za environmentální přínos, inovativní přístup či použité biotechnologie.  

Přihlášená díla pokrývají téměř celou republiku. Nejvíce děl, sedm, je v Jihomoravském kraji, šest v Moravskoslezském, pěti díly se prezentuje Praha, třemi díly Středočeský kraj, po dvou dílech je v kraji Vysočina a Plzeňském kraji, po jednom v Ústeckém, Olomouckém, Pardubickém, Královehradeckém a Jihočeském. „Svou roli bezesporu sehrála skutečnost, že jsme rozšířili možný okruh soutěžních děl na jakékoliv veřejně přístupné dílo krajinářské architektury,“ vysvětluje zvýšený zájem o soutěž Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Kromě revitalizace území bývalých kasáren podle autorů projektu architektů Barbory Srpkové a Martina Lukáče se o ocenění poroty i přízeň veřejnosti tak uchází například dvanáct parků, okolí kulturního domu, naučná stezka, veřejný prostor u administrativního centra, úprava náměstí, venkovská náves, prostor mezi bytovými domy, soubor tematických zahrad, bývalá zahrada u mlýna, okolí cyklostezky i zámecká zahrada či okolí klasicistního zámečku.

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 19. října v Humpolci, který v předchozím ročníku zvítězil s parkem Stromovka.

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto
Autor projektu: Mgr. art. Martin Lukáč a Ing. arch. Barbora Srpková
Spoluautoři: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. – sadové úpravy, Ing. Aleš Hlavatý – dopravní řešení, Ing. Jiří Kopecký – statika
Investor: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.

Foto Foto Alex Shoots Buildings, www.alexshootsbuildings.com