Dočipování nádob na směsný komunální odpad

Nádoby na směsný komunální odpad z domácností se od 1. 1. 2022 svážejí na základě čipu, který na nádobu umístila svozová firma EKOLA České Libchavy s. r. o. Žádáme vás, kterým EKOLA čip na nádobu stále nepřipevnila, aby bezodkladně kontaktovali Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí (Tereza Pinkasová, tel. 465 466 177, e-mail:tereza.pinkasova@vysoke-myto.cz).

Zdali je čip na Vaší popelnici umístěn, zjistíte podle bílé samolepky s čárovým kódem. Samotný čip se na plastové popelnici nachází zespodu horního lemu (červené kolečko). Na kovové popelnici je čip umístěn na boku popelnice  (černé kolečko) viz foto.

V případě, že došlo k výměně nádoby (např. rozbitá kovová za novou plastovou), je třeba na novou nádobu umístit nový čip. V těchto situacích také kontaktujte městský úřad.

Žluté samolepky, podle kterých se nádoby svážely v loňském roce, se pro rok 2022 nebudou vydávat. Jejich funkci nahradily čipy.

Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí