Dopravní agendy v lépe přístupných a klientsky přívětivých prostorách

Dopravní agendy v lépe přístupných a klientsky přívětivých prostorách

V přízemí budovy městského úřadu v Jiráskově ulici 179 otevřeme v pondělí 25. září nové lépe přístupné a klientsky přívětivé prostory, kam jsme přemístili velmi navštěvované agendy evidence motorových vozidel a řidičských průkazů.

Není to jediná novinka, se kterou se návštěvníci úřadu setkají. Již nyní mohou občané při vstupu do budovy využívat kromě vchodu z Jiráskovy ulice nově také bezbariérový vchod od parkoviště na Masarykově náměstí. K proměně došlo i ve vstupní recepci úřadu, kde jsou umístěny agendy ověřování a CzechPoint. 

K pohodlnému odbavování klientů také, doufáme, přispěje i nový vyvolávací systém, kdy si každý odebere lístek s číslem svého úkonu a na monitorech může sledovat, kdy přijde na řadu a nebude si muset pořadí tzv. „hlídat“.        

Nyní, když byly dopravní agendy přemístěny do přízemí, provedeme v prvním patře městského úřadu na začátku října nezbytné úpravy chodby a části kanceláří. Proto i nadále prosíme občany při pohybu v budově úřadu o opatrnost a trpělivost.     

K úpravě prostor bývalé restaurace Optimal na kanceláře nás vedla především zvýšená návštěvnost městského úřadu od doby, kdy občané mohou řešit záležitosti evidence motorových vozidel a řidičských průkazů na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Spolu se zlepšením dostupnosti nejnavštěvovanějších agend jsme úpravami zlepšili i bezbariérovost. 

Přejeme návštěvníkům městského úřadu, aby v novém přívětivějším a komfortnějším prostředí vyřídili svoje záležitosti v klidu a k co největší spokojenosti. 

 Jan Vlček, tajemník městského úřadu