Dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Od 9. ledna je v rámci Modernizačního fondu – Rodinné domy spuštěn další dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti, který poskytuje Státní fond životního prostředí ČR za účelem úspory energie a peněz, zkvalitnění bydlení a šetření životního prostředí.

Žádost lze podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Dotace ve výši až 150 tisíc korun se vyplácí zpětně na realizace provedené od 12. září 2022. Příjem žádostí probíhá až do 30. června 2025 nebo do vyčerpání financí.

Mezi oprávněné žadatele a příjemce podpory patří pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. září 2022 a zároveň žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel, který v období mezi 12. září 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Dotace je poskytována na zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení stropu, zateplení podlahy, výměnu oken a výměnu vchodových dveří.

Více informací naleznete na webových stránkách NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.