Energetická koncepce přispěje ke snížení spotřeby energií i finančních nákladů

Energetická koncepce přispěje ke snížení spotřeby energií i finančních nákladů

Město využije dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování městské energetické koncepce. Ta bude obsahovat přehled konkrétních opatření včetně optimalizace spotřeby energií s ohledem na finanční náklady.„Řadu úsporných opatření zhlediska hospodaření senergiemi realizujeme už dlouhodobě,“ řekl starosta František Jiraský. Město s úspornými opatřeními začalo po roce 2008 zateplováním budov vmajetku města. Prošly jím například mateřské školy a další objekty.

Pokračovalo se opravami veřejného osvětlení, kde se směřovalo k úsporám elektrické energie. Do dvou kotelen Městského bytového podniku, které centrálně zásobují teplem největší sídliště ve městě, se pořídily kogenerační jednotky. V neposlední řadě autopark města, tam kde je to účelné, rozšířily elektromobily. „Samozřejmě se snažíme o provozní úspory v budovách města, ve školách a institucích, ale chybí mám souhrnný materiál, který by popsal strukturu spotřeby energií a kritické body, kde může docházet k nehospodárným únikům energie,“ řekl starosta. A právě tento materiál by měl být v nejbližší době vytvořen.

V první fázi bude zpracována analýza výchozího stavu energetické situace včetně popisu lokality, klimatických podmínek či stávající infrastruktury na území města. Město k ní poskytlo data o spotřebě energií, která dlouhodobě sleduje v jednotlivých městských budovách. Současně jsou nyní oslovovány některé firmy ve Vysokém Mýtě, aby poskytly data o spotřebě energií ve svých budovách a také záměry v oblasti obnovitelných zdrojů.  

Následně se zpracuje návrhová část. „Z analýzy by měl vzniknout návrh, který nám umožní pokračovat v energetických úsporách, a tam, kde to bude účelné a technicky možné, bychom chtěli instalovat fotovoltaické městské elektrárny, které by zásobovaly spotřebu objektu na který, nebo vedle kterého budou umístěny,“ řekl František Jiraský. V rámci této fáze budou navržena možná řešení zvlášť pro každou městskou budovu.

Očekává se, že vznikne také návrh na vytvoření systému energetického managementu. „Představoval bych si, že návrhová část bude obsahovat i energetický management města. To znamená, že bude definované, co a kde je důležité hlídat a jak to hlídat,“ dodal starosta.

Závěrem bude vypracován energetický akční plán, který bude obsahovat návrh optimálního komplexního řešení.

Nyní probíhá výběrové řízení na externího dodavatele, a poté začne sběr a analýza dat.

Předpokládané náklady na vypracování městské energetické koncepce budou 368 800 korun, z toho 70 procent pokryje dotace. Zbývajících 30 procent zaplatí město ze svého rozpočtu.

Foto Radek Štěpán