Informace k dočipování popelnic

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o nových skutečnostech týkajících se čipování popelnic. Vpřípadě, že vám do 29. 7. 2021 nebyla nádoba na směsný odpad očipována, kontaktujte nejpozději do 13. 8. 2021 pracovnici městského úřadu, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství: tel. 465466177, tereza.pinkasova@vysoke-myto.cz. Kromě adresy, na které je nádoba umístěna, sdělte i počet, velikost (110 l, 120 l, 240 l), typ nádoby (kovová, plastová) a vaše kontaktní údaje. Společnost Ekola České Libchavy s. r. o., která zajišťuje čipování nádob, vyhlásí náhradní termín kdočipování. O tomto termínu vás budeme předem informovat. Děkujeme za pochopení.

Foto Aleš Felgr