Informace o konaní zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konaní zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční ve středu 15. listopadu 2023 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č. 4-2023
 3. Rozbor hospodaření sestavený k 30. 9. 2023
 4. Rozpočtové opatření č. 11-2023
 5. Zápůjčky finančních prostředků-zrušení usnesení
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Individuální dotace města Vysokého Mýta – BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.
 8. Různé
 9. Oblastní charita Nové Hrady – představení sociálních služeb charity ve Vysokém Mýtě
 10. Ing. arch. Jakub Chobotský – analýza možností revitalizace náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě
 11. Diskuze
 12. Závěr