Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.5-2023 konaného dne 13.11.2023
 3. Rozpočtové opatření č.12-2023
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vysokého Mýta sestaveného na období 2025-2027
 5. Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů
 8. Návrh vyhlášky o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
 9. Návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Individuální dotace na rok 2024 – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.
 11. Individuální dotace města Vysokého Mýta – Oblastní charita Nové Hrady
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr